DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U tu svrhu smo krajem svake godine doznačena i posječena stabla u pojedinoj
godini (tabela 2) razvrstali iz manuala doznake u njemačke debljinske
stupnjeve od 5 cm, kako je to prikazano za ophodnjicu 1959—1969 u tabeli
3. Kako su evidencije u naredne dvije ophodnjice identične, prikazali smo
(zbog štednje na prostoru) u tabeli 4 samo sumarne podatke o debljinskoj
strukturi realiziranog etata po broju stabala za sve tri ophodnjice (1959—69,
1970—79 i 1980—89) i sveukupne podatke za promatranu periodu od 1959—
—1989. godine.


U tabelama 2, 3 i 4 stabla su razvrstana prema vrstama prihoda (čl. 22
Pravilnika) u


GRP — glavni redoviti prihod


GIP — glavni izvanredni prihod


GSP — glavni slučajni prihod


po slijedećim kriterijima:


— kao glavni redoviti prihod evidentirani su — broj (i drvna masa) posječenih
stabala, odabranih i obilježenih u redovnoj doznaci,
— kao glavni izvanredni prihod — broj (i drvna masa) posječenih stabala
nakon izvanredne doznake (trase šumskih cesta, prosjeke, elektro i telefon-
vodova i dr.), a
— kao glavni slučajni prihod — broj (i drvna masa) stabala posječenih
nakon »sanitarne« doznake (sanitarne sječe).
Analiza debljinske strukture etata po broju stabala


Kod izrade Osnova (pri opisu i ocjeni »dosadanjeg gospodarenja«) utvrdili
smo, da brojčani podaci o doznačenom i posječenom broju stabala — i uz
konzultacije »Šumske kronike« — ne daju sve nužne informacije o pojavama,
koje su u pojedinoj godini presudno utjecale na realizaciju doznake. To se
posebno odnosi na informacije o zahvaćanju u strukture sastojina po vrstama
prihoda.


Izuzev izvanredne prihode, na debljinsku strukturu kojih se doznakom
nemože utjecati, redovna i sanitarna doznaka su u vezi utjecaja na promjenu
strukture sastojina, dva značajna no kontradiktorna postupka. Kod prvog
(redovna doznaka) doznačujemo stabla u svrhu pozitivne selekcije, normalizacije
strukture, oslobađanja prirodne regeneracije i reguliranja omjera smjese.
Kod drugog (sanitarna doznaka) prisiljeni smo doznačiti za sječu i ona
stabla, koja su u prethodnim doznakama bila predodređena kao stabla budućnosti.


Redovnoj doznaci prethodi studij debljinske strukture sastojina po broju
stabala (u uredu) kao nužna pretpostavka valjane realizacije doznake (na
terenu).


Sanitarna doznaka je direktno saniranje posljedica izazvanih izvanrednim,
neplaniranim i nepredvidivim ekstremnim utjecajima abiotičkih i biotičkih
faktora na razvitak sastojina. Uz pojačan intenzitet može i jednokratna
pojava bilo kojeg od njih u vrlo kratko vrijeme obezvrijediti dugogodišnji