DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Na taj smo način evidencijama sječa proširili
stupanj informativnosti podataka o
doznaci.


Iz manuala doznake podaci su svake godine
uneseni u Evidenciju sječa (Kontrolnu
knjigu), a po isteku ophodnjice deponirani
u arhivu Uprave.


Kontrola sječe doznačenih stabala vršena
je pomoću »manuala primanja«.


Evidencija sječa


U NPŠO — Belevine vode se evidencije
doznačenih i posječenih stabala: po godinama,
odjelima i vrstama prihoda. Evidencije
sadrže podatke o sječi po vrstama drveća
i to: po broju stabala, po drvnoj masi
i po uzrocima ili razlozima doznaka, bez
obzira na vrstu sječe.


Evidencije sa strukturama po broju stabala,
po drvnoj masi i uzrocima doznake
obuhvaćaju razdoblje od 1959—1989. god.
(31 godinu) a sumarne evidencije po drvnoj
masi razdoblje od 1947—1989. god. (43 godine).


Dužine perioda evidencije sječa razlikuju
se zbog toga, što su od 1947. do 1958.
god. u Kontrolnim knjigama evidentirane
samo ukupno posječene drvne mase po godinama
i jedinicama prostorne podjele a
od 1959. god., od kada osobno vodimo evidenciju,
sve se evidencije vode i po debljinskim
stupnjevima.


Materijal je opsežan i nemoguće je sve
evidencije cjelovito prikazati u jednom radu.
U ovom donosimo samo rezultate evidencije
o broju i strukturi posječenih stabala
po godinama sječe. Ostale evidencijeprikazati ćemo kao cjeline u narednim radovima.


Evidencija broja posječenih stabala pogodinama (1959—1989) i debljinskimstupnjevima


Podaci o posječenom broju stabala mogu
se u taksatorske svrhe upotrijebiti samo
ako su prezentirani po debljinskoj strukturi
koja omogućuje komparaciju sa strukturom
po broju stabala utvrđenom u inventurama.