DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— poticaj provo´diteljima radova, da na prezentiranom primjeru uoče,
kako se jednostavno i uz malo truda mogu značajno proširiti mogućnosti
korištenja rezultata evidencije sječa i postupak primijeniti u praksi — naravno
u okviru potreba i namjene šume za koju se evidencije vode.
OPIS GOSPODARSKE JEDINICE


Prikazana evidencija sječa odnosi se na gospodarsku jedinicu NPŠO Belevine,
šumu posebne namjene za nastavu i znanstvena istraživanja.
Osnovne podatke o gospodarskoj jedinici prikazali smo> zajedno s podacima
zadnje inventure (1989/90) u tabeli 1, sa stanjem 01. 01. 1990. godine.


Šume ove gospodarske jedinice uređuju se i planski gospodare od 1891/
/92. godine kad je izrađena prva Osnova gospodarenja. U proteklih sto godina
izvršeno je devet inventura koje se međusobno razlikuju po intenzitetu
i kvaliteti izmjere, metodama uređivanja i načinu gospodarenja. Te promjene
odražavaju se i u stanju šume utvrđenom u posljednjoj inventuri 1989/90.
godine.


Danas se gospodari po Novom sistemu uređivanja prebornih šuma D.
K1 e p c a, grupimičnim načinom.


Odabir i obilježavanje stabala za sječu (doznaka)


Ako odabir stabala za sječu (doznaku) shvatimo kao najodgovorniji stručni
rad u šumarstvu, a evidenciju sječa kao logičan nastavak ili sastavni dio
toga rada, tada samo sustavno, savjesno i korektno vođenje manuala doznake
i evidencije sječa jamči kontinuitet praćenja uspješnosti doznake i utjecaja
gospodarskih postupaka na razvitak i promjene stanja sastojina.


Neosporno je, da kancelarijskom dijelu (evidenciji) ne pridajemo isti
ponder kao i terenskom (doznaci), iako oba čine nerazdvojnu cjelinu. Neodgovoran
pristup vođenju i analizi evidencije sječa nanosi šum. gospodarstvu
znatne materijalne i stručne štete, koje se — uvjereni smo — mogu izbjeći.
Ovaj rad to nedvosmisleno potvrđuje.


Stabala za sječu odabirana su slijedom prioriteta opisanih u Instrukciji
od 1937. god., dopunjenih kriterijima J. Š afa r a (1948), V. Alabovsko g
(1951), N. Eića (1962), D. Klepca (1965), D. Cestara & V. Hrena
(1967) i dr., te ZOŠ-a i »Pravilnika« uz dosljednju primjenu osnovnog kriterija
doznake Kontrolne metode, prema kojem za sječu valja uvijek obilježiti
stabla, koja smetaju boljima od sebe.


Svake godine obavljene su dvije doznake — prema godišnjim planovima
i redoslijedu propisanom u Općoj osnovi sječa. Najprije je obavljena »SANITARNA
« doznaka na cijeloj površini gospodarske jedinice a zatim REDOVITA
do propisanog etata.


Prema potrebi (izgradnja šumskih cesta, dalekovoda i dr.) vršene su izvanredne
doznake i posebno evidentirane u manualima tekuće godine.


Doznačena stabla obilježavana su kolobrojem i doznačnim čekićem. U
manualima doznake su — bez obzira na vrstu doznaka upisani: doznačili
broj stabala, vrsta drveća, prsni promjer i uzrok odnosno razlog doznake.