DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*95:311.17 Sum list. CXVII (1993) 33


KAKO EVIDENCIJI SJEČA PO BROJU STABALA PROŠIRITI
STUPANJ INFORMATIVNOSTI


(Evidencija po godinama sječe)


Radovan KRIŽANEC*


Povodom 40-god. kontinuiranograda NPŠO — Zalesina


SAŽETAK: Medu brojne taksacijske elemente na temelju kojih
se u prebornoj šumi analizira dosadanje gospodarenje, prikazuje
stanje šuma u vrijeme uređivanja i prognozira buduće gospodarenje,
ubrajamo i evidencije sječa u koje se kronološki tijemom
gospodarnja bilježe posječena stabla i njihove drvne mase.


Evidencije sječa, se uglavnom vode u okvirima zakonski propisanog
minimuma u svrhu kontrole izvršenja osnovom ili planovima
sječa predviđenih drvnih masa za sječu ili etata.


Ovom vrlo jednostavnom i direktno mjerljivom taksacijskomelementu može se uz dodatne informacije poboljšati sadržajnosti proširiti primjena.


U radu je na jednom praktičnom primjeru obrađen postupakvođenja kvalitativno poboljšane evidencije sječe po broju stabala.


Rezultati istraživanja pokazali su, da bi opisani postupak —
a naročito grafičke analize evidencije — valjalo usvojiti kao nezaobilazne
pokazatelje uspješnosti gospodarenja, što bi obzirom
na stanje šuma pridonijelo njihovoj bržoj normalizaciji.


Ključne riječi: preborna šuma, evidencija sječa.


PREDGOVOR


Pažnje vrijedan jubilej: 40-obljetnica kontinuiranog edukativnog djelovanja
Nastavno pokusnih šumskih objekata (NPŠO) Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu — Uprava Zalesina, potaknuo nas je na publiciranje ove
parcijalne retrospektive gospodarenja nastavnim objektom »Belevine« sa
svrhom, da sve generacije studenata koji su dio terenske nastave obavili u
prebornim šumama Gorskog Kotara kao i stručnu šumarsku javnost upozna
s pažnje vrijednim jubilejom, koji je nažalost prošao nezapaženo, ne zbog
zaborava, već zbog nenormalnih uvjeta rada i većeg oštećenja studentskih
nastambi u Zalesini raketiranjem okupatorskog zrakoplovstva.


* Doc. dr. Radovan Križance, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.