DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 33     <-- 33 -->        PDF

voljnijih tehničkih i tehnoloških rješenja, izborom vremena rada obzirom na


nosivost tla, sveukupnim permanentnim obrazovanjem učesnika te zakon


skim i podzakonskim aktima.
Pri eksploataciji kultura moguće je djelomično zaštititi tlo zastorima
grana na vlakama. Ranije primjenjivana tehnika talfanja kod nas je napuštena,
osim u sporadičnim slučajevima.
Erozija na vlakama i traktorskim putevima suzbijat će se usklađivanjem


nagiba pri trasiranju istih s erodibilnošću tla i očekivanim količinama pa


davina.


LITERATURA


D o 1 e ž a 1, B., 1984: Štete u šumi izazvane mehanizacijom. Jugoslavenski poljoprivredno
šumarski centar, Beograd, str. 1—47.
Fröhlich , H. A., 1976: The influence of different thinning systems of damage
to soil and trees. IUFRO XVI., DIV. IV., Norway, 333—334.
Fries , J., 1975: Ökologische Aspekte der mechanisierten Durchforstung. Forstund
Holzwirt. 30; 315—320.


I v a n e k, F., 1976: Vrednotenje poškodb pri spravilu lesa v gozdovih na Pohorju.
Disertacija, Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti
v Ljubljani, Ljubljana.


Krivec , A., 1976: Racionalizacija delovih procesov v sečnji in izdelavi ter spravljanju
lesa odvisnosti od delovnih pogojev in poškodb. Institut za gozdno in
lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti, Ljubljana; 1—60.


Krpan , A. P. B., 1984: Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT-558 na privlačenju
oblovine u uvjetima nizinskih šuma šumarije Lipovljani, Magistarski rad,
Zagreb, str. 1—136.


Krpan , A. P. B., 1983: Utjecaj vlage tla na prohodnost traktora u nizinskim šumama
Posavine. Zbornik simpozija »Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi«,
Opatija, str. 193—201.


Krpan , A. P. B., 1985: Pregled provedenih istraživanja iskorišćivanja šuma i neki
rezultati ostvareni u razdoblju 1981—1985. godine. Referat na savjetovanju povodom
125. godišnjicee Šumarskog fakulteta Zagreb, str. 1—9.


Lneniček , Z., 1990: Protektor — uređaj i sistem zaštite stabala u fazi privlačenja.
Mehanizacija šumarstva (15) 1/2: 46—47.


Martinić , I., 1992: Interakcije metoda rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada
pri sječi i izradi drva u proredama sastojina. Glasnik za šumske pokuse 28:
133—178.


Meng, W., 1978: Eine Methode zur Erfassung von Rückenschäden. Forsttechnische
Informationen 12.
Pet reš, S., 1986: Štete kod privlačenja drva traktorom kod oplodne sječe. Diplomski
rad, Šumarski fakultet Zagreb, Zagreb, str. 1—58.
Sever, S. & J. Vranković, 1989: FAO/ECE/ILO Seminar o utjecaju mehaniziranja
šumskih radova na tlo. Mehanizacija šumarstva (14) 11—12; 218—222.


Sever, S., Golja, V., P i č m a n, D. & D. Horvat, 1989: Osovinska opterećenja
i dodirni tlakovi vozila na privlačenju i prijevozu drva iz proreda. Mehanizacija
šumarstva (14) 3—4; 55—63.


Štefančić , A., 1989: Komparativno istraživanje proizvodnosti rada. Mehanizacija
šumarstva (14) 5—6: 93—102.
Tomanić, S., Vondra, V. & I. Martinić, 1989: Oštećivanje sastojina pri
šumskim radovima. Mehanizacija šumarstva (14) 3—4: 65—72.