DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Pri primjeni visoke mehanizacije (harvesteri i dr.) provodi se zaštita tla
i korjenovog sustava polaganjem okresanih grana na trase vlaka. S e h ä ffe
r i dr. (1991) kod primjene teških strojeva uzimaju kritičnu debljinu zastora
grana od 25 cm. Wilper t & Parb s (1992) su također proučavali
taj problem te su utvrdili da je pri uporabi lakših strojeva djelotvoran zastor
granja tanji od 25 cm.


Zaštita tla a time i korjenovog sustava zastorom okresanih grana provediva
je kod nas u kulturama četinjača. Tehnološki moguće ju je izvesti i pri
ručno-strojom kresanju grana (kresanje na vlaknama).


U cilju smanjenja fizičke i fiziološke devastacije tla na vlakama i traktorskim
putevima iste će se trasirati s nagibima usklađenim s crodibilnošću
tla i očekivanim količinama padavina.


Štete na tlu ograničavaju se u nekim zemljama propisima. Gehrk e i
dr. (1992) navode da je u pokrajini Niedersachsen dozvoljena dubina kolotragova
pri uporabi šumskih strojeva do najviše 15 cm (Merkblatt der Nds.
Landesforstverwaltung Nr. 23/1989).


Zaštita tla pri privlačenju drva je kompliciran problem. Ona potencira
unutrašnje napetosti u prihvaćanim tehnologijama eksploatacije šuma suprostavljajući
se naročito paralelnom tijeku faza rada sječe, izrade i transporta
drva i racionalnije metode izrade.


ZAKLJUČCI


Pri radu traktora na privlačenju tehničkog oblog drva šumska tla gaze
se kotačima (gusjenicama) traktora i vučenim drvom.
Najveća oštećenja su pod kotačima vozila. Očituju se kao kolotragovi
nastali sabijanjem tla ili prodorima u dubinu tla. Vrsta kolotraga zavisna je


o nosivosti tla, a nosivost tla o momentalnoj vlazi u tlu.
Dubina kolotragova diktirana je stanjem tla, brojem prolaza te obujmom
i masom tovara a ne vrstom traktora. Pri sabijanju tla izmjerene su deformacije
dubine od 2,1 do 3,2 cm. Dubina prodora u tlo kretala se kod oba
traktora prosječno od 13,8 cm do 24,5 cm.
Širina kolotraga veća je kod zglobnih traktora nego kod adaptiranih poljoprivrednih
traktora a u brdskim uvjetima veća je nego u nizini. Isti zaključak
odnosi se i na ukupnu širinu gažene ploštine.
Ukupna širina gažene ploštine adaptiranog poljoprivrednog traktora u
brdu (250 cm) približava se širini vlake zglobnog traktora u nizini (254,2 cm).
Ukupna gažena ploština za teoretsku gustoću vlaka od 50 do 200 m za
zglobni traktor očekuje se od 1,3% do 6,5% površine sječine. Adaptirani
poljoprivredni traktor, zavisno o dužini vlaka, oštećuje 1,0% do 5,0% površine
sječine.
Najveće štete (pod kotačima traktora) kod zglobnog traktora čine 0,7%
do 2,9(,/c površine sječine u nizini i 1,2°/» do 5,0% površine sječine u brdskim
uvjetima. Kod adaptiranog poljoprivrednog traktora maksimum u nizini je
2,0%> a u brdu 2,5% površine sječine.
Štete na tlu pri privlačenju drva nije moguće potpuno eliminirati ali se
mogu svesti u ekološki i gospodarski podnošljivu mjeru primjenom najpo


30