DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Dubina sabijanja tla za adaptirani poljoprivredni traktor iznosi u nizini
2,1 cm, a u brdu 3,2 cm.
Podaci su podvrgnuti testiranju t-testom pri čemu je utvrđena signifikantna
razlika za:širinu gažene ploštine zglobnog i adaptiranog poljoprivrednog traktora
u nizini (t = 7,023 za t´ll2 = 1,984),

širinu gažene ploštine zglobnog i adaptiranog poljoprivrednog traktora
na brdskom terenu (t = 8,146 za t´-7 = 2,008),

širinu kolotraga zglobnog i poljoprivrednog traktora u nizini (t = 7,235
uz t´188 = 1,973),

širinu kolotraga zglobnog i poljoprivrednog traktora u brdskim uvjetima
(t = 19,906 uz t´||(l = 1,984).
Predočeni podaci o dubini kolotraga ukazuju više na utjecaj stanja tla
nego na vrstu traktora. Na dubinu prodora uz stanje tla utjecajni su također
broj prolaza pri određenoj momentalnoj vlazi tla i veličini vučenog tereta.


Oštećenja tla nastaju djelovanjem kotača traktora i vučenog tereta.
Stoga je ukupna širina gaženja veća od dvostruke širine kolotragova ali najjača
oštećenja nastaju pod kotačima.


Neprijeporno zglobni traktori tvore veću širinu kolotraga od poljoprivrednih
u nizini kao i na brdskom terenu.


Širina gažene ploštine veća je u brdskim uvjetima kod obje vrste traktora
u odnosu na nizinu. Osim drugih razloga prisutan je utjecaj bočnog nagiba
vlaka na vozilo i tovar u kretanju. Kod zglobnog traktora u brdu širina
je veća za 26,4°/o, a kod poljoprivrednog za 21,1% od širine gažene ploštine u
nizini. Širina vlaka adaptiranog poljoprivrednog traktora u brdu (250 cm)
približava se po vrijednosti širini vlaka zglobnog traktora u nizini.


Širina adaptiranog poljoprivrednog traktora iznosi 1.970 mm a zglobnog


2.235 (2.455) mm.
U tablici 1 prikazana je ukupno gažena ploština i postotno učešće prema
površini od 1 ha za teoretsku gustoću vlaka od 50 do 200 m. Uz to prikazana
je ploština gažena kotačima (najvećih oštećenja) temeljem dvostruke prosječne
širine kolotraga i teoretske dužine vlaka.


Prema podacima u tablici 1 mogu se, dakle, pri privlačenju oblog drva
realno očekivati minimalno štete na tlu na 1,0% do 6,5% površine sječine.
Najveće štete nastale pod kotačima traktora očekuju se na 0,5% do 5,0% površine
sječine zavisno o gustoći mreže vlaka, uvjetima rada i vrsti traktora.


Zglobni traktor u nizini ukupno gazi 1,3% do 5,1% ploštine sječine s tim
da gaženje kotačima zauzima 0,7% do 2,9% ploštine sječine. Ploština gaženja
kotačima čini 56,2% ukupne ploštine gaženja.


Zglobni traktor u brdskim uvjetima (nagib vlaka do 22%) ukupno gazi
1,6% do 6,4% ploštine sječine, tj. 1,26 puta više nego u nizini. Gaženje kotačima
čini 1,2% do 5,0°/u ploštine sječine, odnosno 77,1% ukupne ploštine
gaženja.


Adaptirani poljoprivredni traktor pri privlačenju drva u nizini ukupno
gazi 1,0% do 4,1% ploštine sječine, a ploština kolotragova iznosi 0,5% do