DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 28     <-- 28 -->        PDF

rosti 130 godina. Nagibi vlaka iznosili su do 22%. Primijenjena je sortimentna
metoda izrade te su trupci prosječne dužine 4,7 m i srednjeg
promjera 40,8 cm. Međusobni razmak stabala nakon sječe je 6,4 m.


SI. 2. Izgled traktorskog puta nakon privlačenja trupaca zglobnirn traktorom
LKT-80, Macelj (foto Krpan)


Komparirane su štete nastale pri radu zglobnog i adaptiranog poljoprivrednog
traktora na privlačenju tehničke oblovine u nizini te brdskom terenu.
Zamijećene su pojave sabijanja tla (poljoprivredni traktor) te razbijanje
tla. Prilikom razbijanja tla pod kotačima su nastajali dublji prodori.


Kod zglobnog traktora dubina kolotraga iznosila je u nizini prosječno
i 9,5 cm, a na brdskom terenu 16,7 cm. Kod poljoprivrednog traktora dubina
kolotraga je u nizini iznosila 13,8 cm, a na brdskom terenu 24,5 cm.


Širina kolotraga za poljoprivredni traktor u nizini iznosi 50,5 ± 12,3 cm
uz p = 3,7%, a na brdu 63,3 ± 9,1 cm uz p = 2,9%. Širina kolotraga zglobnog
traktora prosječno je u nizini 71,5 ± 11,2 cm uz p == 7,0%, dok je u brdskim
uvjetima 123,9 ± 18,3 cm uz p = 7,9%.


Prosječna širina gažene ploštine za zglobni traktor u nizini prosječno iznosi
254,2 ± 12,4 cm uz p = 3,1%. Na brdskom terenu gažena ploština je
321,4 ± 14,6 cm uz p = 3,4%.


Za adaptirani poljoprivredni traktor širine gažene ploštine su: u nizini
206,4 ± 21,1 cm uz p = 3,1%, a u brdu 250,0 ± 12,5 cm uz p = 1,4%.