DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.318 (Styrax officinalis L.) Sum. list CXVI (1992) 249


GENERATIVNO RAZMNOŽAVANJE DIVUZE
(STYRAX OFFICINALIS L.)


Mato JURKOVIĆ*


SAŽETAK: Kontrolnim i stratificiranim sjemenom vrste Styrax
officinalis L. postavljeno je šest pokusa, a svaki pokus s dvijevarijante — sjetvom sjemena u toplom stakleniku te u hladnom
i otvorenom klijalištu.


Dobivene pozitivne razlike od 50%, 59%, 73!)/o, 60%, 52nQ i 53°/o
za klijavost sjemena, a za sjetvu obavljenu u uvjetima hladnog i
otvorenog klijalištu u usporedbi s onom u toplom stakleniku,
imaju svoje ne samo teoretsko već i praktično značenje.


Uzgojem divuze u nasadima i parkovima prvenstveno naših
primorskih mjesta, pridonosimo očuvanju i širenju ove veoma
važne vrste naše dendroflore.


UVOD


Rod Styrax L. obuhvaća oko 100 vrsta (R e h d e r 1958, Krüssmann
1962), a prema Beckett-u (1983) 130 vrsta listopadnog i uvijek zelenog
nižeg drveća ili krupnijih grmova (porodica Styracaceae A. DC). Vrste ovog
roda rastu u tropskim i subtropskim krajevima Amerike i Azije, kao i LI umjereno
toplom području Azije i južne Europe.


Prema Engler-u i P ran ti-u (Anić 1942) biljke iz porodice Styracaceae
nalaze se u nekoliko posve odijeljenih areala. Jedan areal obuhvaća
jugoistočni dio Sjeverne Amerike i to od Virginie do Floride i Texasa. Tu
raste više vrsta: Styrax americanus Lam., Styrax grandifolius Ait., Styraxpubescens Michx. i dr. Jedna vrsta raste i u Kalilorniji (Styrax californica
Torr.). Zaseban areal, kamo spada većina vrsta nalazi se j sjevernoj i srednjoj
Braziliji (Styrax reticulata Mart., Styrax ferruginea Pohl, i dr.). Jedan
areal rasprostire se od Japana i Kine do Istočne Indije, uključivši Malajski
Arhipelag (Styrax serrulata Roxb., Styrax dasyanthus Perk., Styrax japonicusSieb, et Zucc, Styrax obassia Sieb, et Zucc, Styrax benzoin Dry. i dr.).
Areal vrste S t i r a x officinalis L. u području Sredozemlja prema tome
posve je osamljen.


Mnogi autori samo ukratko navode da se vrste roda Styrax L. razmnožavaju
generativno i raznim vegetativnim načinima. Baile y (1942) navodi
sjetvu sjemena odmah poslije dozrijevanja plodova. Isti autor bilježi
i vegetativno razmnožavanje: povaljenicama, zatim cijepljenjem na podlogu


* Mr. Mato Jurković, Botanički vrt PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
249
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 10     <-- 10 -->        PDF

vrste Halesia Carolina L.; Styrax japonicus Sieb, et Zucc. i Styrax americanus
Lam. mogu se razmnožavati i reznicama, ali uz mali postotak zakorjenjivanja.
Prema Krussmann-u (1978.), sjeme se sije ujesen, a proklije slijedećeg
proljeća. Ani ć (1942, 1980) navodi da kod uzgoja Styrax officinalis


L. treba imati u vidu i mogućnost da mu sjeme može preležati do godinu
dana. Vukičevi ć (1982.), također spominje da se vrste roda Styrax L.
razmnožavaju sjemenom koje se sije odmah poslije sazrijevanja; zatim povaljenicama,
reznicama i cijepljenjem na Halesia Kurert — vrste, rod iste porodice.
Becket t (1983.) navodi sjetvu sjemena u hladno klijalište i povaljenicama
u proljeće ili reznicama u kasno ljeto.
U svrhu ispitivanja povoljnijeg postupka sjetve sjemena za proizvodnju
biljaka vrste Styrax officinalis L., obavljena je jesenska sjetva odmah poslije
dozrijevanja sjemena i predsjetveno tretiranje sjemena metodom hladno-vlažne
stratifikacije. U oba postupka obavljena je sjetva sjemena u hladnom
kiijalištu i u toplom stakleniku.


DENDROLOŠKE KARAKTERISTIKE 1 RASPROSTRANJENOST DIVUZE


Divuza ili diviza (Styrax officinalis L.) raste kao listopadni grm ili nisko
stabalce visine 2—7 m. Listovi su jajoliki, odnosno ovalni, oko 4 cm dugački
i oko 3 cm široki, cijela ruba, odozgo svjetlo-zeleni, a odozdo pokriti gustim
srebrnasto-bijelim zvjezdastim dlačicama. Na listu je oko 12 postranih žila.
Jednogodišnji izbojci tanki su i vitki, sivkasto-žućkaste boje. Dvogodišnje
mladice su crvenkasto-smeđe; imaju po sebi tanke i vlasaste srebrnaste niti.
Kora starijih izbojaka je jednolično crvenkasto-smeđe boje i tanka. Pupovi
su prekriti vrlo gustim žućkasto baršunastim dlačicama. Dugi su najviše
5 mm. Cvjetovi su bijeli, baršunasto dlakavi, krupni, zvonoliki i mirisavi, na
dugačkim stapkama u terminalnim grozdićima (si. 1.). Plod je okruglasta,
zelena i pustenasta koštunica promjera 1—1,5 cm. On je prije dozrijevanja
debeo i mesnat, a onda tanak i kožast. U plodu je redovno 1 (2—3) sjemenke,
koje su okruglaste, oko 8 mm velike, crvenkaste, sjajne, te s nekoliko uzdužnih
brazdica. Sjeme klije s dva velika (oko 10 mm) mesnata, i obrnuto, ovalna
kotiledona.


Smola od divuze (slorax ili styrax) upotrebljavala se u medicini i kozmetici.
Danas u trgovini poznata smola pod imenom storax ne potječe od
Styrax officinalis L., nego se ona skoro isključivo dobiva zarezivanjem površinskog
sloja drveta Liquidambar orientalis Mili. (Kušan 1938.).


Prema Krüssmann-u (1962.) Styrax officinalis L. rasprostranjen je
u jugoistočnoj Europi i Maloj Aziji. Tu ti n (1972.) navodi da ova vrsta
prirodno raste u istočnom dijelu Sredozemlja (Albanija, Kreta, Grčka, Italija,
Jugoslavija i Turska). Prema istom autoru raste i u mediteranskom dijelu
Francuske. Značajno je napomenuti da u Europi nema živućih vrsta iz
roda Styrax, kao ni iz porodice Styracaceae. U europskim nasadima i vrtovima
uzgajaju se ponegdje introducirane vrste: Styrax americanus Lam.,
Styrax japonicus Sieb, et Zucc., Styrax obassia Sieb, et Zucc. i dr. Što se liče
Balkanskog poluotoka i susjednog otočja, prirodno divuze ima u Dalmaciji,
Grčkoj, Traciji, Cikladima i Kreti, gdje raste u mediteranskim šikarama
(Hayek 1931.).
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Styrax officinalis — grančica u cvatu, Botanički vrt, Zagreb


(Foto: M. Jurković, 1990.)


U Grčkoj raste kao oveći grm, te čini sastavni dio nizinskih šuma na
vlažnijim i svježijim terenima; raste zajedno s platanom (Platanus orientalis
L.), mirtom (Myrtus communis L.), oleandrom (Nerium oleander L.) i raznim
vrstama vrba (Heg i 1966.). U Italiji ima divuze po brežuljcima pokrajine
Lazio, gdje raste u izrazito mediteranskom području — u oblasti zimzelenih
listača. Fior i (1923—1929.) navodi da se njena tamošnja nalazišta smatraju
spontanim, ali da je u tome pogledu potreban daljnji i temeljitiji studij.


U nas je Vi s i a n i zabilježio (1826., 1847.) divuzu samo na krševitu tlu
otoka Brača. Ovim podatkom poslužit će se Schlosser i V u k o t i n o-
vi ć (1869). Haye k (1931) navodi autohtoni pridolazak divuze u Dalmaciji,
ali bez točnije oznake nalazišta. Prema Schneidert ! (1912.) ima je
i na otoku Visu. Međutim, D o m a c (1955) ne navodi divuzu na otoku Visu.
Prema An i ću (1942.) nalazišta divuze nalaze se samo na sjeverozapadnom
dijelu otoka Brača ograničena linijom: Splitska — Škrip — Nerežišće —
Dračevica — Ložišće. Ona ovdje raste u pojasu zimzelenih mediteranskih
listača, ali na mjestima koja su vlažnija i svježija. Također, prema istom aulom
rasle mjestimično i na sjeveroistočnom dijelu poluotoka Pelješca, kao i
između Podgore i ušća Neretve.


MATERIJAL I METODE


Plodovi sa sjemenom sakupljeni su ujesen 1988—1990. godine s jednog
primjerka vrste Styrax officinalis L. Primjerak se više od deset godina us


251.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 12     <-- 12 -->        PDF

pješno uzgaja i bez posebne zimske zaštite u arboretumu Botaničkog vrta


Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Metodom slučajnog izbora sjemena izdvojeni su radni uzorci. Postavljeno
je ukupno šest pokusa, a svaki pokus s dvije varijante: sjetva sjemena
u toplom stakleniku i sjetva sjemena u hladnom i otvorenom klijalištu. Ispitivanjem
je obuhvaćeno 12 radnih uzoraka, a svaki uzorak sadržavao je 100
sjemenki.


Kontrolno sjeme (ne stratificirano) sijano je odmah nakon dozrijevanja
plodova i to ujesen 25. 10. 1988., 15. 10. 1989. i 17. 10. 1990. u drvene´sandučiće
u mješavinu listovke, komposta, pijeska i treseta (2:1:1:1). Zasijano
je 600 sjemenaka. U umjereno toplom stakleniku (temperatura) zraka 12—
—22 °C) smješteni su sandučići s 300 sjemenaka, dok je drugih 300 držano u
otvorenom i hladnom klijalištu.


Odmah nakon sazrijevanja i ubiranja sjemena, a istoga dana i godine
kao što je gore navedena za kontrolno sjeme, obavljena je stratifikacija sjemena
u supstratu pijeska i treseta (3 : 1). Predsjetveno tretiranje sjemena
provedeno je u hladnjaku na temperaturi 3—5 °C, a u vremenskom trajanju
od 30 dana. Nakon postupka stratifikacije obavljena je sjetva sjemena 25.


11. 1988., 15. 11. 1989. i 17. 11. 1990. godine. Sijano je ukupno 600 sjemenaka
u sandučiće uz isti postupak koji je opisan upotrebom kontrolnog sjemena.
REZULTATI I DISKUSIJA


Tijekom procesa nicanja, brzine i intenziteta prema dobivenim rezultatima,
zapažaju se velike razlike između nicanja sjemena LI uvjetima toplog
staklenika i hladnog klijališta.


Analizom dobivenih rezultata ispitivanja klijavosti kontrolnog sjemena,
iz priložene tablice (Tab. 1.) vidi se da je za sjetvu sjemena obavljenu u
stakleniku 25. listopada 1988. nicanje trajalo 59 dana, a onoga u klijalištu
20 dana. Postotak klijavosti od 5% iznosi za ono sjeme koje se nalazilo u
stakleniku, dok za sjeme koje je bilo u klijalištu iznosi 55´«. Dobivena pozitivna
razlika od 50" (l klijavosti u prilog sjemena držanog a otvorenom i hladnom
klijalištu ima veliko praktično značenje.


Pokusi za ispitivanje klijavosti kontrolnog sjemena postavljeni su i dvije
naredne godine. Za sjetvu sjemena obavljenu u stakleniku 15. listopada 1989.
nicanje biljčica trajalo je 62 dana, dok je za ono u klijalištu bilo potrebno
samo 25 dana. Klijavost od 2",, iznosi za sjeme sijano u stakleniku, a 75" u
za ono u klijalištu. Pozitivna razlika od 73% u korist sjetve sjemena u otvorenom
klijalištu i ovdje je vidljiva. Također, sjetva sjemena obavljena 17.
listopada 1990. pokazuje slične rezultate. U toplom stakleniku nicanje biljčica
trajalo je 64 dana, a u hladnom klijalištu 22 dana. Klijavost sjemena u stakleniku
iznosi 6%, a u klijalištu 58" o. I ovdje je pozitivna razlika od 52" „ u
prilog nicanja sjemena u hladnom i otvorenom klijalištu veoma značajna.


Isto tako, iz tablice 1. vide se razlike u trajanju potrebnih dana za nicanje
biljčica te intenziteta klijavosti stratificiranog sjemena koje je sijano u
umjereno toplom stakleniku te u otvorenom i hladnom klijalištu.


Sjetva sjemena 25. studenog 1988. rezultirala je nicanje biljčica u trajanju
od 61 dana u stakleniku i 23 dana u klijalištu. U prvom slučaju klija
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 13     <-- 13 -->        PDF

0


B


a


´o


U-l


SH


CO


cd


0


u
c


o


w


cd
g

J


<


et


CS cu


3H >x


MD


u


3^


d c


v5


ü,
a.-a


™ 3
CO


CS


Kl


Ci Bi


H


x/i


"


51


a>


— N
-5


CD


C


cd


u


u5
5.
s
N


3 O «J


3 3 |


es CS w´


EC


ü CO o


E E es


X w


^Cü _u (_
tfl i/> JS L>


öa2^


sjetv
sjetvkont
strat


<


Q


z


w


i! li 1
11 II


-:; k / !f\


L^C/5


5 o oLI]


*


Q in
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vost sjemena je samo 3% a u drugom 62%. Dobivena pozitivna razlika od
59% u prilog sjetve sjemena u klijalištu u usporedbi sa sjetvom u stakleniku
kao i bržeg te jednoličnijeg nicanja biljčica u klijalištu, dobiva na značaju
činjenicom da je proizvodnja vrste Styrax officinalis L., sjetvom sjemena n
hladnom klijalištu ekonomičnija i u praksi korisnija. Sjetva obavljena 15.
studenog 1989. pokazuje da je trebalo 60 dana za nicanje sjemena držanog u
stakleniku, a samo 19 dana za sjeme koje se nalazilo u klijalištu. Klijavost
sjemenja od 9% iznosi za sjeme u stakleniku, a od 69!ln za ono u hladnom
klijalištu. Pozitivna razlika od 60% iznosi za sjetvu sjemena u klijalištu. Sjetva
stratificiranog sjemena koja je provedena 17. studenog 1990. pokazuje također
pozitivne razlike u korist sjemena tretiranog u hladnom i otvorenom
klijalištu. Za sjeme koje se nalazilo u stakleniku trebalo je 67 dana za nicanje,
a 22 dana za ono u klijalištu. Klijavost od 4% iznosi za tretirano sjeme
u stakleniku, a 57% za sjeme držano u klijalištu. Dobivena pozitivna razlika
od 53" i; klijavosti u prilog sjetve sjemena držanog u hladnom klijalištu, u
usporedbi sa sjetvom sjemena u toplom stakleniku, ima veliko praktično
značenje kao i u svima opisanim prethodnim slučajevima.


ZAKLJUČAK


Generativno razmnožavanje vrste Styrax officinalis L. treba izvoditi odmah
poslije dozrijevanja sjemena: sjetvom sjemena u toplom stakleniku
i hladnom klijalištu — kontrolna sjetva (nestratificirano sjeme). Također,
predsjetvenim tretiranjem sjemena (stratifikacija), a zatim sjetvom sjemena
u toplom stakleniku i hladnom klijalištu. U našim se istraživanjima pokazalo
da u uvjetima hladnog i otvorenog klijališta sjetva sjemena ima značajne
praktične prednosti u usporedbi sa sjetvom u toplom stakleniku.


Kod kontrolnog sjemena za sjetvu obavljenu u listopadu 1988., 1989. i


1990., vremensko razdoblje potrebno za nicanje biljčica bilo je 59, 62 i 64
dana za sjetvu u toplom stakleniku, dok za sjetvu u hladnom klijalištu bilo
je samo 20, 25 i 22 dana. Klijavost sjemena od 5%, 2% i 6% iznosi za sjetvu
sjemena u toplom stakleniku, dok za sjetvu u hladnom klijalištu iznosi 55%,
75% i 58%. Dobivene pozitivne razlike od 50%, 73% i 52% očite su u prilog
sjetve sjemena u hladnom klijalištu.
Kod stratificiranog sjemena, gdje predsjetveno tretiranje sjemena iznosi
30 dana, sjetva sjemena obavljena je u studenom 1988., 1989. i 1990. godine,
dobiveni su slijedeći rezultati: potreban broj dana za nicanje biljčica bio je
61, 60 i 67 dana za sjetvu u stakleniku, dok za sjetvu u klijalištu iznosi samo
23, 19 i 22 dana; klijavost sjemena iznosi 3%, 9% i 4% za sjetvu u stakleniku,
dok za onu u klijalištu iznosi 62%, 69% i 57",,. Pozitivne razlike od 59%,
60% i 53% u korist sjetve sjemena u hladnom klijalištu u usporedbi sa sjetvom
sjemena u toplom stakleniku i ovdje su od praktične važnosti.


Divuza je veoma dekorativan grm. U proljeće ga rese bijeli i mirisni cvjetovi.
U jesen ga rese srebrnasto-bijeli poput trešnje veliki plodovi koji vise
na dugim stapkama. Zimi se ističe svojim šibolikim, vitkim i žućkastim jednogodišnjim
izbojcima, na kojima su žućkasto-baršunasti pupovi. Po svojoj
ljepoti divuza zaslužuje da se češće uzgaja u parkovima i nasadima prvenstveno
u našim primorskim krajevima.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Divuza je u dendrogeografskom pogledu od vrlo velikog značenja. Ona
je važan član naše dendroflore jer je kod nas prisutna još od tercijarnog doba,
a održala se tek na nekoliko usko lokaliziranih nalazišta (A n i ć 1942.)- Slijedom
navedenog Slyrax officinalis L. uvrštena je u popis našeg bilja koje
je posebnim zakonom zaštićeno. Ova je vrsta zaštićena u popisu Odjela za
zaštitu prirode i prirodne baštine Republike Hrvatske, Zagreb — pod registarskim
brojem 11 od 18. srpnja 1953. godine.


LITERATURA


Anić, M. 1942: Divuza ili diviza (Styrax officinalis L.) na otoku Braču. Glas. za
šumske pokuse, 8:291—305, Zagreb.
Anić, M. 1980: Diviza (divuza; Styrax L.): Šumarska enciklopedija 1, 320, Jugoslavenski
leksikografski zavod, Zagreb.
Bailey , L. H. 1942: The standard cyclopedia of horticulture, Vol III. The Macmillan
Company, New York.
Beckett , K. A. 1983: The Concise Encyclopedia of Garden Plants. Grolier International,
Inc., London.
Bewley , J. D., Black , M. 1985: Seeds — physiology of development and germination.
Plenum Press, New York and London.
Do mac, R. 1955: Flora otoka Visa. Acta pharm. Jugosl. V/l, 3—42, Zagreb.
Fiori , A.: 1923—1929: Nuova flora analjtica dTtalia. Firenze.
Hayek , A. 1931: Prodromus Florae peninsulae Balcanicae, 2. Bd. Dahlem bei
Berlin.
Hegi , G. 1966: Illustrierte Flora von Mittel-Europa, Bd. V/3. Carl Hanser Verlag,
München.
Kozlowski , T. T. 1972: Seed biology. Academic Press, Inc., New York and
London.
Krüssmann , G. 1962: Handbuch der Laubgehölze, Band IL Paul Parey Verlag,
Berlin und Hamburg.
Krüssmann , G. 1978: Die Baumschule. Paul Parey Verlag, Berlin und Hamburg.
Kušan , F. 1938: Ljekovito bilje. Zagreb.
Reh der, A. 1958: Manual of cultivated trees and shrubs. The Macmillan Company,
New York.


Rub ens tein, J., Phillips, R. L., Green, Ch. E., Gengenbach, B. G.
1979: The Plant Seed — development, preservation and germination. Academic
Press, Inc., New York, London, Toronto, Sydney, and San Francisco.


Schlosser, J., Vukotinović, L. 1869: Flora croatica. Zagreb.
Schneider , CK . 1912: Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, Bd. IL Ver


lag von Gustav Fischer, Jena.
T u t i n, T. G., 1972: Styrax L.: Flora Europaea 3, 52. Cambridge University Press.
V i s i a n i, R. 1826: Stirpium dalmaticarutn specimen. Patavii.
V i s i a n i, R. 1847: Flora dalmatica. — Enumeratio Stirpium vascularium, 2. Lip


siae.
Vukićević , E. 1982: Dekorativna dendrologija. IŠRO »Privredno finansijski vodič
«, Beograd.


Seed Propagation of Snowbell (Styrax officinalis L.)


Summary


Slyrax officinalis L. Stellate-pubescent shrub or small tree 2—7 m. They have
alternate, simple, ovate to obovate or lanceolate leaves and nodding, white, soli
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 16     <-- 16 -->        PDF

tary or clustered, 5-petalled flowers. The fruit are small, plum-like. The species
mentioned are generally hardy. Grow in moisture-retentive, fertile, neutral to acid
soil in sun or partial shade, ideally protected from strong, cold winds. Styrax
officinalis L. is an indigenous plant in Southeastern Mediterranean region.


The germination test includet the seed of Styrax officinalis L., picked-up from
bush grown in the Botanical Garden, of the Department of Botany, at the Science
Faculty, Zagreb.


Snowbell propagate from seed when mature. In our study the experiment of
germination seed for Styrax officinalis L. was made in an greenhouse and in a
cold frame. From seed treated in a greenhouse we obtained 5%, 2l0/o, Ö0/«, 3´%>, 9%r,
4Vo of germinate seed, while those treated in a cold frame gave a result of 55io/o,
75»/», 58%, 62´%, 69»/» and 57% of germinate seed. The difference between the two
manner used (50%», 59%, 73,8/o, 60%, 52%, 53ffl/o<) in the germinate process is evident
in favour of procedure in a cold frame.