DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.318 (Styrax officinalis L.) Sum. list CXVI (1992) 249


GENERATIVNO RAZMNOŽAVANJE DIVUZE
(STYRAX OFFICINALIS L.)


Mato JURKOVIĆ*


SAŽETAK: Kontrolnim i stratificiranim sjemenom vrste Styrax
officinalis L. postavljeno je šest pokusa, a svaki pokus s dvijevarijante — sjetvom sjemena u toplom stakleniku te u hladnom
i otvorenom klijalištu.


Dobivene pozitivne razlike od 50%, 59%, 73!)/o, 60%, 52nQ i 53°/o
za klijavost sjemena, a za sjetvu obavljenu u uvjetima hladnog i
otvorenog klijalištu u usporedbi s onom u toplom stakleniku,
imaju svoje ne samo teoretsko već i praktično značenje.


Uzgojem divuze u nasadima i parkovima prvenstveno naših
primorskih mjesta, pridonosimo očuvanju i širenju ove veoma
važne vrste naše dendroflore.


UVOD


Rod Styrax L. obuhvaća oko 100 vrsta (R e h d e r 1958, Krüssmann
1962), a prema Beckett-u (1983) 130 vrsta listopadnog i uvijek zelenog
nižeg drveća ili krupnijih grmova (porodica Styracaceae A. DC). Vrste ovog
roda rastu u tropskim i subtropskim krajevima Amerike i Azije, kao i LI umjereno
toplom području Azije i južne Europe.


Prema Engler-u i P ran ti-u (Anić 1942) biljke iz porodice Styracaceae
nalaze se u nekoliko posve odijeljenih areala. Jedan areal obuhvaća
jugoistočni dio Sjeverne Amerike i to od Virginie do Floride i Texasa. Tu
raste više vrsta: Styrax americanus Lam., Styrax grandifolius Ait., Styraxpubescens Michx. i dr. Jedna vrsta raste i u Kalilorniji (Styrax californica
Torr.). Zaseban areal, kamo spada većina vrsta nalazi se j sjevernoj i srednjoj
Braziliji (Styrax reticulata Mart., Styrax ferruginea Pohl, i dr.). Jedan
areal rasprostire se od Japana i Kine do Istočne Indije, uključivši Malajski
Arhipelag (Styrax serrulata Roxb., Styrax dasyanthus Perk., Styrax japonicusSieb, et Zucc, Styrax obassia Sieb, et Zucc, Styrax benzoin Dry. i dr.).
Areal vrste S t i r a x officinalis L. u području Sredozemlja prema tome
posve je osamljen.


Mnogi autori samo ukratko navode da se vrste roda Styrax L. razmnožavaju
generativno i raznim vegetativnim načinima. Baile y (1942) navodi
sjetvu sjemena odmah poslije dozrijevanja plodova. Isti autor bilježi
i vegetativno razmnožavanje: povaljenicama, zatim cijepljenjem na podlogu


* Mr. Mato Jurković, Botanički vrt PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
249