DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 87     <-- 87 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*90 »311« (497.13) Sum. list CXVI (1992) 327


JOŠ NEŠTO O JUBILARNOJ GOSPOBARSKO-ŠUMARSKOJ IZLOŽBI


1891. godine u Zagrebu


Nikola LUKIĆ*


SAŽETAK: O jubilarnoj Gospodarsko-šumarskoj izložbi Hrvat
sko-Slavonskoga gospodarskog društva, povodom 50 godina postojanja
Društva, kao događaju stoljeća, pisalo se mnogo u domaćem
i stranom tisku. U Arhivu Hrvatske postoji dosta građekoja nije sustavno obrađivana. Ovaj pregledni članak je nastao
na osnovi knjige Janka I bi er a. Da bi Hrvatsko šumarsko
društvo dobilo bolji uvid u izložbu, a i u događanja na krajuprošlog stoljeća, potrebno bi bilo sustavno istraživati Arhiv Hrvatske.
Slikovni materijal o izložbi postoji, jer izložbu je snimao
Ivan S i an d l iz Zagreba, neke njegove fotografije objavljene
su i u Iblerovoj knjizi.


Povodom 50 godina postojanja Hrvatsko-Slavonskoga gospodarskog društva
održana je od 15. kolovoza do 4. rujna 1891. godine u Zagrebu jubilarna
izložba. U sklopu izložbe je bilo prikazano Hrvatsko-slavonsko šumarsko
društvo i bogatstvo šuma, lovišta i drvne industrije ondašnje Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije. Za sve te potrebe bio je izgrađen veliki paviljon Hrvatsko-
slavonskoga šumarskog društva i niz drugih paviljona.


Najveći dio šumarske izložbe bio je izložen u velikom paviljonu postavljenom
kraj Sveučilišne zgrade površine od 1000 četvornih metara. Paviljon
je podiglo Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo uz trošak od 8000 forinti.
Njegovo uređenje su izvršili Kr. nadšumari Fran Ž. Kesterčanek i
Julije K u z m a.


Šumarsko društvo je prikazalo velikašku lovačku sobu u kojoj je izložilo
mnogobrojne svoje stručne publikacije i potpunu zbirku djela iz hrvatske
šumarske stručne literature od najstarijih vremena do ´891. godine. Među
tim knjigama bilo je i više dragocjenih djela svjetske, kao i nekoliko rijetkosti
stručne literature iz prošlog stoljeća npr. »Sylvicultura Oeconomica« iz
god. 1732. od Karla pl. C a r 1 o v i t z a; »Šumska mjeračina« iz god. 1799. od


G. A. Dätzela ; »Šumski propisnik« bakarske gospoštije iz god. 1767. sa
»Urbarijem« iz god. 1769. itd. U središnjem dijelu ove sobe stajao je svjetionik
grofa Miroslava Kulmera , načinjen od jelenjih rogova, koji su
ubijeni prošlog stoljeća na području šuma Slavetićke gospoštije. Osim toga,
tu je bila zbirka starinskog oružja narodnog zastupnika N. pl. Milica , za*
Dr Nikola Lukić, Šumarski fakultet Zagreb