DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Judeich , F., 1885: Die Forsteinrichtung, Dresden.


Kern , A., 1898: Uređenje prebornih šuma, Šumarski list, Zagreb, str. 300—326.


Kern , A., 1916: Praksa uređenja šuma uopće, a kod zem. zajednica napose.


Klepac , D., 1952: Uređivanje šuma s oplodnom sječom, Glasnik za šumske pokuse,
Zagreb.


Klepac , D., 1959: Etat, Šumarska enciklopedija, Zagreb, str. 365—366.


Klepac , D., 1961: Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Polj.-šum. komora,
Zagreb.
Klepac , D., 1965: Uređivanje šuma, Zagreb.
Klepac , D., 1987: Prirast, Šumarska enciklopedija, str. 63—75, Zagreb, sv. 3.
Klepac , D., 1987: Uređajni elaborat, Uređivanje šuma, Metoda uređivanja šuma,
Šumarska enciklopedija, Zagreb, str. 547—556, sv. 3.


Knuchel , H., 1950: Plannung und Kontrolle im Forstbetrieb, Aarau.


K ratsch-Reichstadt , E., 1939: 150 Jahre österreichische Kameraltaxationsmethode,
Tharandter forstliches Jahrbuch, Heft 2.
K r i ž a n e c, R., 1984: Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda
u visokim regularnim šumama, Šumarski list, Zagreb, br. 9—10.
Križanec , R., 1985: Jedinstvena opća formula za računanje etata glavnog prihoda
u visokim regularnim šumama, Glasnik za šumske pokuse, Vol. XXIII,
Zagreb.
L a e r, W. et S p e i d e 1, G., 1959: Forsteinrichtung. Grundlagen der Forstwirt


schaft, Hannover.


L o g e r, L., 1946: Uređivanje Šuma, Šumarski priru.nik II, Zagreb, str. 900—928.


Matić , V., 1968: Uređivanje šuma I i II (skripta), Sarajevo.
Matić , V., 1983: Normalna šuma, Šumarska enciklopedija, sv. 2, Zagreb, str.
498—508.
Mihajlov , I., 1961, 1963: Ureduvanje na šumite I i II, Skoplje.
M i k 1 i t z, Th., 1916: Bestandeswirtschaft und Altersklassenmethode, Wien u. Leip


zig.
Miletić , Ž., 1950, 1951: Osnovi uređivanja prebirne šume I i II, Beograd.
M i 1 e t ić, Z., 1954, 1958: Uređivanje šuma, Beograd.
Mi t scherlich , G., 1952: Der Tannen-Fichten (Buchen)-Plenterwald, Freiburg.
N e n a d i ć, Đ., 1929: Uređivanje šuma, Zagreb.
Nenadić , Đ., 1939: Austrijska kameralna taksa i njen 150-godišnji jubilej. Šu


marski list, Zagreb, br. 8—9.
O rlov, M. M., 1928: Lesoustroistvo. Tom III, Leningrad.
Šafar , J., 1948: Preborna šuma i preborno gospodarenje, Zagreb.
Šenšin , A. J., 1934: Uređenje šuma, Beograd.
Š i m e k, J., 1964: Entwurf einer waldgerechten Methode zur Berechnung des End


nutzungsetat. Algemeine Forst und Jagdzeitung, Heft 6.


Ugrenović , A., 1922: Potrajnost šumskog gospodarenja, Šumarski list, Zagreb,
" str. 149—154, 273—285.
Ugrenović , A., 1951: Šuma u svijetlu nauke, JAZU, svez. 2, Zagreb.
V e s e 1 y, D., 1922: Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje etata,
Šumarski list, Zagreb.


Enciklopedija Leksikografskog zavoda sv. 3, Zagreb 1967, str. 211, 299.


Povijest šumarstva Hrvatske 1846—1975, Zagreb 1976.


Naputak za izmjeru, procjenu i uređenje gojitbe šuma imovnih obćina u hrv.-
slav. krajiškom području, List zemaljske uprave za hrv.-slav. Vojnu krajinu
od 16. srpnja 1881.
Naputak za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa šuma stojećih
pod osobitim javnim nadzorom od 23. travnja 1903. godine.
Uputstva za uređivanje državnih šuma od 1931. godine, Zbornik šum. zakona i
propisa II. dio, 1932, str. 289—402.