DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Od stranih Instrukcija spominjemo prvu (1856. god.) i drugu Uredbu
(1878. god.) za uređivanje državnih šuma Austrije, Uputstva pokrajine Baden
od 1912. god. Uredbu za uređivanje državnih šuma Prusije od 1938. god.,
ruske Instrukcije od 1911—1914. i 1926. god. itd.


A. A. Bajti n (1964., str. 147, 192) navodi, da se u SAD i Njemačkoj
do šezdesetih godina etat računao po formuli Austrijske kameralne takse i
njenim izvedenicama od Heyera i Gehrhardta.
N. P. An u či n (1962., str. 531—532) smatra, da normalno-zališne metode
imaju veliko teoretsko značenje jer omogućuju utvrđivanje pravilnog odnosa
između prirasta i zalihe. Po normalno-zališnim metodama je vrlo »udobno«
utvrđivati omjer korištenja šume u prebornom gospodarenju.
Sličnog mišljenja je i H. Knuche l (1950., str. 160—163), suprotnog Ž.
Mileti ć (1950., str. 35). Njegov zaključak o pokušaju rješavanja pitanja
etata preborne šume primjenom normalno-zališnih metoda je negativan.


Ovaj zaključak kasnije demantiraju Novi sistem uređivanja prebornih
šuma D. Klepc a (1961.) i Ekološko-gospodarski tipovi šuma D. Cestar a
i suradnik a (1963—1990.). U njima su osnovni principi potrajnosti jedan
od temeljnih principa na kojima se metode osnivaju itd.


8.
Potrajnost prihoda pretstavlja — uz vrijeme zrelosti za sječu — jedan
od najstarijih znanstveno dokazanih temeljnih postulata uređivanja šuma.
Poznat je od 1738. godine, kad je Buf f on pred francuskom Akademijom
istupio s prijedlogom znanstvenog rješenja pitanja potrajnosti (Ugreno vić,
A. 1951., str. 15). Kroz proteklih 250 godina taj se princip u zemljama
naprednog šumarstva vrlo uspješno primjenjuje. I u Hrvatskoj, princip potrajnosti
je neprekidno prisutan u teoriji i praksi.


Međutim, u novije vrijeme pojavljuju se tendencije liberalizacje principa
potrajnosti prihoda, naročito za sastojine zahvaćene sušenjem ili poremećene
prirodne uravnoteženosti. U prijedlogu liiberalizacije ističe se da u
uređajnoj praksi nije nužna primjena principa potrajnosti prihoda u klasičnom
smislu.


U situaciji kada je šuma sve manje, a ljudski rod od šume zahtijeva i
očekuje sve više, prijedlog je mač s dvije oštrice i velikim koeficijentom
rizika.


O principu prihodne i produktivne potrajnosti i značaju potrajnog šumskog
gospodarenja vrlo opširno i kritički piše Ugrenović , A. (1922., str.
149—154, 273—285). Autor smatra da bi svaki pokušaj napuštanja potrajnosti


— u praksi značio upropašćivanje naših šuma a u znanosti
— njenu negaciju.
U istom godištu Šumarskog lista još opširniji priikaz pitanja potrajnosti
daje Mileti ć Ž. (1922., str. 314—324, 384—392). O tom faktoru vode računa
i najmodernije metode tog vremena. Eliminacija, negiranje potrajnosti ili neprimjenjivanje
u praksi, oduzela bi nam pravo da se nazivamo obrazovanim
šumarima.
Pokušaji prilagođivanja principa potrajnosti stanju šuma i vremenu u
kojem se ostvaruju, pronalaze nove valorizacije i atributivna obilježja. Princip
potrajnosti prelazi najprije u princip stroge potrajnosti, zatim u princip


323