DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Od četiri temeljna pitanja o etatu: kada, gdje, koliko i kako sječi, od


govaraju na dva: koliko sječi i kada sječi, Ne propisuju ni mjesto sječe,


niti način sječe. Sloboda izbora mjesta i načina sječe razlogom su da su se


normalno-zališne metode dugo zadržale u praksi.


U literaturi nalazimo vrlo različite, često i oprečne oejene primjene ovih


principa u praksi, što znači da nisu konačno valorizirani.


Zabinjavajuće stanje šuma nameće i danas potrebu primjene principa


slobodnog izbora sastojina za sječu u okvirima donesenih planova, jer trend


sušenja i prostorni raspored oštećenih stabala onemogućuju strogu primjenu


propisa o redoslijedu i načinu sječa.


U interesu brze sanacije i obnove, valjalo bi izrazito oštećene sastojine
izlučiti u posebne računske jedinice (uređajne razrede), a prevoditelju radova
— u cilju iznalaženja najboljih rješenja — omogućiti slobodu izbora
mjesta i načina sječe.


Iako je u teoriji prevladalo mišljenje da se normalno-zališne metode
mogu upotrijebiti za kontrolu etata izračunatog po kojoj drugoj metodi (J udeich
1885., Wagner 1928., Abetz 1935., Baader 1945., Nenadić
1929., Šenšin 1934., Šurić 1948., Knuchel 1950., Miletić 1951.,
Klepa c 1965.), ove su metode u praktičnom uređivanju našle široku primjenu.


Prostor nam ne dozvoljava detaljniju analizu, pa o primjeni ovih metoda
dajemo samo sažetak.


Formulu Austrijske kameralne takse i njene izvedenice nalazimo u Naputku
od 1881. god., Naputku od 1903. god., Uputstvima od 1931. god., Privremenim
uputstvima od 1946. god. i svima ostalima do zadnjeg važećeg
Pravilnika od 1985. godine.


Primjenu formule Austrijske kameralne takse odnosno njenih osnovnih
principa nalazimo u brojnim službenim propisima za uređivanje šuma zemalja
kojih se šumarstvo razvijalo pod utjecajem »njemačke škole«. U svima
se sječni zahvati osnivaju na godišnjoj potrajnosti prihoda definiranog
etatom izračunatim ili obvezno kontroliranim po formuli Austrijske kameralne
takse ili njenim izvedenicama.


U Sloveniji Drasa l (1924., str. 594) koristi pri uređivanju prebornih
šuma Snežnika formulu Austrijske kameralne takse.


U Bosni i Hercegovini prva Instrukcija od 1909. propisuje Metodu dobnih
razreda uz primjenu formule Austrijske kameralne takse i Feistmantelovih
prirasno-prihodnih tablica (Mihajlo v I. 1963., str. 226, Drndeli ć


M. 1971., str. 108), a u Instrukciji od 1920. god. je za određivanje etata u
privatnim i neuređenim šumama propisana modificirana formula W a s znera.
(V e s e 1 y D. 1922., str. 293—296).
Uz razne modifikacije normalno-zališnih metoda, etat se određivao i primjenom
drugih metoda uređivanja, kao npr. po Winklerovoj varijanti Kontrolne
metode — ali se izračunati etat obvezno kontrolirao formulom Austrijske
kameralne takse (Miletić , Ž. 1951., str. 270).


Ideja o metodi i pojam »Austrijska kamerama taksa« potiču — prema
Nenadić u (1939., str. 487) iz Čehoslovačke. Naime, u pokrajinama bivše
Austrije, šumarstvo je u Češkoj i Moravskoj najnaprednije, šume su najbolje
izgospodarene, a metoda Austrijske kameralne takse najviše primjenjivana.