DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 80     <-- 80 -->        PDF

u kojoj je užitni faktor definiran Hundeshagenovom formulom


Ex Normalni etat ili normalna masa najstarijeg dob. raz.
°.0p = t = (3)
VN Normalna drvna zaliha
Oba parametra određuju se iz prirasno-prihodnih tablica.


Prirasne metode (Austrijska kameralna taksa 1788., Hub er, Karl, C.
Heyer, G. Heyer, Breymann, Tomić, Gehrhardt, Flury i
dr.) računaju etat po općoj formuli (1), istovjetnoj formuli Austrijske kameralne
takse (la), u kojo je u = a:


VK —VN
E = iv 4 (lb)
a


Iz osnovnog razmjera Hundeshagenove metode


EK : VK = EK : VN (4)


koji se može prikazati i odnosom


Ex : EK = VN : VK (4a)
izvodi se formula za računanje etata po metodi užitnog faktora, oblika istovjetnog
formuli lb:
(EK —EN) (VK—Vx)


— (4b)
^r~-—v7-~


VK —V*


EK = ES !- (5)
v.\
EN ´


Iako su formule (lb) i (5) istovjetnog oblika i obje određuju isti etat
glavnog prihoda, one se međusobno bitno razlikuju, jer pojedini članovi nisu
međusobno istovjetni.


Prvi član formule (lb) je osnovni indikator veličine sječnog zahvata —
tečajni prirast konkretne drvne zalihe (iv). U formuli (5) prvi član predstavlja
normalni etat (E\), koji će se na osnovi užitnog faktora (»užitnog


E.\ p
postotka«) *= određenog iz prirasno-prihodnih tablica užiti, ali
od konkretne drvne zalihe. Ovako određen normalni etat


Ex p
E V v


=-T; = - IOO


je u suprotnosti s valjanim gospodarenjem, jer se pri računanju etata ne
polazi od tečajnog prirasta konkretne drvne zalihe šume, nego od optimalnog
produktivnog potencijala, kao da se šuma već nalazi u normalnom stanju
i da je produktivni potencijal, koji predstavlja glavni cilj kojemu se
teži, već postignut.