DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 8     <-- 8 -->        PDF

UDK 630"90»311«(497.13)


Lukić , N.: Još nešto o Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi 1891. godine
u Zagrebu — That´s another on Jubilee Management-Forestry Exhibition in
Zagreb in 1891. (327)


STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*619


Starc e vic, T.: Neka iskustva u gospodarenju privatnim šumama — Some Experience
in the Manas anient of Private Forests (331)


AKTUALNO


Bertović , S.: Zaštita prirode u Hrvatskoj — neke obljetnice, stanje i oštećenja,
neodložni zadaci (337)


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


G r u b e š i ć, M. i F r k o v i ć, A.: Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama


(348)
KNJIGE I ČASOPISI


Klepac , D.: Prof dr. Rudolf Sabadi EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Zagreb 1992.


(353)
Piškorić , O.: DILEME SLOVENSKOG ŠUMARSTVA, Gozdarski vestn-ik 02 92.
(354)
Bertović , S.: 50. OBLJETNICA DJELA »ZEMLJOPIS HRVATSKE« (357)
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Uredništvo : Svečanost otvaranja ŠUMARSKOG DOMA i ŠUMARSKOG MUZEJA
1898. godine (359)


Arač , K.: Dravski ABONOS hrasta lužnjaka (375)


Uredništvo : ZAPISNIK 22. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskog šumarskog
društva (380)


Medvedović, J. i Petrić, J.: ZAPISNIK Osnivačke skupštine KLUBA IZUMITELJA
HDŠ-a (290)


Uredništvo : Akademik Dušan Klepac o PROBLEMU DENACIONALIZACIJE
HRVATSKIH ŠUMA (347)


Uredništvo : JUBILARNI INTAERALPIN održava se od 8. do 10. listopada
1992. godine (382)


IN MEMORIAM


Bertović , S.: Preminulim botaničarima
Kondres , D.: ANTE GALOVIC, ddpl. inž. (1942—1992)


ERRATA CORRIGE u Šum. 1. br. 3—5/92 (282)