DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 77     <-- 77 -->        PDF

lički sa slikom pravokutnog trokuta — kojim se i danas u teoriji uređivanja
šuma prikazuje normalna drvna zaliha visoke regularne šume — analitički
dokazao da se kao normalna drvna zaliha visoke regularne šume (V)
može uzeti polovica drvne mase najstarije za sječu zrele sastojine


M„


V u (SI. 1).


V=F^3 =Fr_z-:


M" ,, M^-AJ. M, V /U


2


A


Si 1.


Iz slike se jasno vidi da su površina trokuta (puna linija) i površina
pravokutnika (crtkana linija) jednake.


Prijedlog J. Böh m a je od dvorske kancelarije najprije odbijen, a zatim
1810. god. usvojen i preporučen za primjenu.


Primjenom formule Austrijske kameralne takse u uređivanju šuma, započinje
epoha normalno-zališnih metoda uređivanja.


Povodom 100-godišnjice postanka metode, Dimit z (1888., str. 309—
—315) nakon detaljnog prikaza uvjeta nastajanja metode za računanje vrijednosti
šuma iz koje se razvila metoda Austrijske kameralne takse zaključuje,
da je metoda Austrijske kameralne takse


»postala izlaznom točkom sviju onih metoda uređenja šumskih prihoda,
koje se oslanjaju na normalnu zalihu, . . .«
te citira Karla He y er a koji kaže:


»da je austrijska kamcralna taxacija jedno od najdublje promišljcnih
djela, koje je i danas još, pošto se je šumarska znanost u svim granama
mnogo više obrazovala, svome tvorcu nedvojbeno prvo mjesto na polju uređenja
šumarskih prihoda osigurala«.


Prigodom 150-godišnjice metode, N e n a d i ć, D. ovu misao potvrđuje
i smatra osnovne principe metode trajnim aksionom (1939., str. 489), a mi
se prigodom 200-godišnjicc tome pridružujemo.