DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 74     <-- 74 -->        PDF

kratkoročnih pokusa bez praktički dokazanog krajnjeg rezultata u dugoročnoj
primjeni, odnosno bez jasne vizije šume u budućnosti, teško stjecala
»pravo građanstva« u uređajnoj teoriji i praksi.


Zbog toga se uređivanju šuma (još i danas) prigovara da je konzervativno
i da je ono — glede uloge i značaja ove discipline u šumskom gospodarstvu
— jedan od uzroka usporenog trenda promjena u osuvremenjivanju
gospodarenja šumom.


Ova konstatacija stvara privid da je uređivanje šuma kočnica napretka
šumskog gospodarstva. Konstatacija je po našem mišljenju ishitrena i površna,
jer ne uzima u obzir osnovna obilježja prirodnog razvitka šume iz
kojih proizlaze gospodarske zadaće uređivanja šuma.


Dugo trajanje proizvodnog procesa zahtijeva stabilnu organizaciju dugoročnog
rasporeda gospodarskih postupaka u vremenu. Velike površine prekrivene
šumom zahtijevaju postojanost prostorne podjele i rasporeda korištenja
sastojina u prostoru.


Prva, osnovna zadaća uređivanja šuma se prema navedenim obilježjima
šumskog gospodarenja sastoji u kontinuiranom dugoročnom planiranju i
trajnom vođenju gospodarenja.


Nužnost kontinuiteta dugoročnog planiranja i trajnog praćenja realizacije
planova ne može se kvalificirati kao konzervativizam.


Brojni biotički, abiotički i antropogeni faktori se u kompleksnoj interakciji
utjecaja na razvitak pojedinih stabala, sastojina kao i cijele šume
međusobno nadopunjuju, isključuju i po dominantnosti utjecaja neprekidno
mijenjaju. U takvoj situaciji, jedina pretpostavka uspješne organizacije i
vođenja gospodarenja od strane uređivanja šuma je kontinuitet praćenjarazvitka šuma. Ono mora u svakom momentu imati uvid u postojeći produktivni
potencijal šumskih resursa, kako bi moglo ispunjavati i drugu osnovnu
zaduću koja se sastoji u trajnom podržavanju uravnoteženosti između
produktivnog potencijala šume s jedne i zadovoljenja različitih potreba zajednice
koje se iz šume mogu polučiti po principu potrajnosti sveukupnogkorištenja, s druge strane.


Kontinuitet praćenja razvitka uz trajno podržavanje uravnoteženosti odnosa
šumske produkcije i sveukupnog korištenja ni u kom se slučaju ne
može poistovjećivati s konzervativizmom.


Stalno rastuće potrebe zajednice za sveukupnim korištenjem šumskih
resursa, uređivanje šuma ne može zadovoljavati samo podržavanjem uravnoteženosti
odnosa produkcije i korištenja na razini postojećeg stanja šume.


Povećavanje i proširivanje dijapazona korištenja šumskih resursa nameću
uređivanju šuma treću osnovnu zadaću koja se sastoji u stalnom podizanju,
proširivanju i optimalizaciji produktivnog potencijala šumskih resursa
(Klepac, D., 1987.).


U rješavanju ove zadaće uređivanje šuma nastoji iznalaženjem optimalne
veličine zalihe i njene strukture, najvećeg mogućeg prirasta i najpovoljnijeg
odnosa: drvna zaliha — prirast — etat u svim tipovima šuma i oblicima
gospodarenja postići razinu optimalne uravnoteženosti, jer samo u tom
slučaju može u potpunosti zadovoljiti princip potrajnosti sveukupnog korištenja.


314