DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
IJDK 630*95 »31« Sum. list CXVI (1992) 313


200-GODIŠMJICA PRVE METODE ZA RAČUNANJE ETATA
Radovan KRIŽANEC*


»Oni koji zaboravljaju prošlost
osuđeni su da je ponovno prožive«
G. Santayan a
SAŽETAK:
šuma može se
Povijestpodijelili
razvitka znanstvene
u nekoliko razdoblja.
misli u
Početak
uređivanjusvake obi


lježen je značajnim novim saznanjem koje je utjecalo


na unapređenje
šumskog gospodarstva. Jedno od tih razdoblja — razdoblje
razvitka normalno-zališnih metoda za uređivanje šuma — obilježeno
je pojavom prve metode za računanje etata — formulom
Austrijske kamelarne takse.


Glede uloge koju je odigrala svojom pojavom prije dva stoljeća
(1788. god.) kao i pozitivnim utjecajem na očuvanje šuma
dugom primjenom, u praksi (1810—1990.), zaslužuje kratku retrospektivu.


Ovu retrospektivu napisao sam potaknut sentencom G. S a n-
t a y an e, jer su se osnovni principi metode zadržali kao okosnica
uređivanja šuma kroz proteklih 200 godina, sve do naših
dana.


Ključne riječi: normalno-zališne metode, princip potrajnosti
prihoda, etat, Austrijska kameralna taksa.


1.
Prirodna baština — šuma, ozbiljno je ugrožena. Stupanj destrukcije
njene iskonske prirodne izgrađenosti poprimio je takve razmjere, da se o
problemima šumarstva raspravlja i u OUN.


U situaciji kad je šuma sve manje, a ljudski rod progresivnog nataliteta
i nadalje od šume očekuje sve više, pred šumarstvo, a posebno pred
uređivanje šuma, postavljen je kompleksan zadatak: zaustaviti destrukciju
i ponovno uspostaviti prirodnu ravnotežu.


U stalnom nastojanju da trajno očuva povjerenu prirodnu baštinu, uređivanje
šuma se oslanjalo na znanstvena saznanja o prirodnoj uravnoteženosti
šumskih sastojina i na tim principima izgradilo većinu uređajnih metoda.
Međutim, pritom su nova saznanja temeljena samo na rezultatima


´ Dr. Radovan Križanec, Šumarski fakultet Zagreb