DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Ocjenu 1 dobivaju šumski kompleksi u gorama i planinama koji svojim
postojanjem smanjuju utjecaj vjetra, za manje od 50%».


Za ove ocjene potrebno je dobro poznavati lokalne prilike.


8. Šume za zaštitu prometnica
Ove šume služe zaštiti vrlo prometnih cesta te željezničkih pruga, a
postojanjem ovih šuma se postiže veća sigurnost u prometu.


Zaštitna funkcija ovih šuma se sastoji u sprečavanju padanja kamenja,
muljevitih i snježnih nanosa, udara vjetra te u poboljšanju uvjeta vožnje
na cestama s puno zavoja. Dokazano je nadalje da rub šume utječe na smanjenje
umora vozača.


U ovoj ekološkoj funkciji ocjenu 3 dobivaju šume koje štite istovremeno
od vjetra, pada kamenja i poboljšavaju uvjete vožnje.


Ocjenu 2 dajemo šumama s dvije, a ocjenu 1 samo s jednom funkcijom.


9. Zaštitna područja i objekti
Šume u zaštitnim područjima su unaprijed definirane pa nema potrebe


da se o pojedinim oblicima zaštite posebno raspravlja. Smatramo da je oc


jena unaprijed utvrđena stupnjem zaštite što je nužno logički povezati.


Tako dobivaju


Ocjenu 10: Nacionalni parkovi, spomenici prirode, šume za očuvanje


genofonda i arboretumi.


Ocjenu 9: Strogo zaštićeni i specijalni rezervati i park šume.


Ocjenu 8: Parkovi prirode i zaštitne šume prema gospdarskim osnovama.


Ocjenu 7: Zaštićeni krajolici.


Ocjenu 6: Šume s posebnom namjenom (znanost, nastava) pokusne po


vršine.


RASPRAVA I ZAKLJUČAK


Predložen način utvrđivanja općekorisnih funkcija šume smatramo u
današnjim prilikama prihvatljivim radi jednostavnosti te velikih mogućnosti
primjene budući da su zastupljene sve općekorisne funkcije šume s kojima
smo se do danas susreli prilikom naših procjena. Dogovori o utvrđivanju
vrijednsti općekorisnih funkcija šume bili su obično naslonjeni na
iskustva naprednijih zemalja (USA, Njemačka, Čehoslovačka i dr) gdje se
drvna zaliha konkretne šume, odnosno njena cijena pomnožila s faktorom
koji se kretao u rasponu od 2,5 do 36. Kako bi i u nas postigli kakvo takvo
suglasje, prilikom utvrđivanja spomenute vrijednosti, na ekološkim smo i
šumarskim skupovima dogovarali o množitelju koji je 1978. na III. Kongresu
ekologa dogovoren da iznosi 5, a na Šumarskom savjetovanju u Drveniku
1989. da iznosi najmanje 10.


Uvijek smo, međutim, držali da je vrijednost šume u Hrvatskoj nešto
veća od vrijednosti u drugim podjednako šumovitim zemljama kako radi
razvoja turizma tako i radi njihova prirodnog sastava koji se stvarao sto


310