DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 69     <-- 69 -->        PDF

2.5. Imisijska f u nkci j a š u m e
Pod ovom funkcijom podrazumijevamo zaštitu naselja od onečišćenog
zraka i buke.


Šuma je izvrstan prečistač zraka i u svojim krošnjama može zadržati
više desetaka tona tvorničke prašine što ovisi o vrsti drveta i gustoći krošanja
šume. Asimilacijska površina šumskog drveća je značajno veća od površine
koju šuma nastava. Tako jela i smreka imaju 14—15 puta, a bukva i hrast
6—8 puta veću asimilacijsku površinu od površine šume (indeks lišća). Ovo
svojstvo čini šumu vrlo učinkovitim pročišćivačem zraka.


Protivimisijska funkcija šume inkorporira veliku opasnost od vlastitog
propadanja. Ogromne količine otrova kao što su sumporni dioksid, dušični
oksidi, l´luor, pesticidi, detergenti, fotooksidanti, teške kovine, metali i dr.
gomilaju se u šumi napadajući pojedine dijelove ekosustava. Remećenjem
ekološke ravnoteže šumskog ekosustava dolazi do značajnih oštećenja pa i do
propadanja šumskog drveća. Prema procjeni iz 1990. u Hrvatskoj je manje ili
više oštećeno svako treće stablo.


Protivimisijske šume ocjenjujemo prema udaljenosti od naselja, reljefu,
intenzitetu vjetra (ruža vjetrova) i izvoru emisija.


Ocjenu 3 dajemo šumama koje se nalaze u smjeru glavnog onečišćivača,
a u blizini su naselja industrijskog centra ili rekreacijske površine. Istu ocjenu
dajemo i šumama u gorju i planinama koje se nalaze u nadmorskim visinama
iznad 600 m. Ocjenu 3 dobivaju šume koje sprečavaju buku u naseljima.


Šumama (koje prema zadnjem popisu) pokazuju veća oštećenja od prosječnih
oštećenja po regijama, dajemo ocjenu 2.
Sve ostale šume dobivaju ocjenu 1.


2.6. Pogledne šume ili šume koje vizuelno pokrivaju
industrijska postrojenja i druge objekte koji
narušavaju estetiku krajolika
Pogledne šume su zapravo Potemkinova sela kojima pokrivamo ružne


dijelove krajolika. To su pojasevi šume oko tvornica, ispred kamenoloma i


smetlišta na složajima jalovine i iskorišćenih površinskih kopova i dr.


Pogledne šume dobivaju uvijek ocjenu 3.


2.7. Vjetrobrane šume
Šume koje sprečavaju udarac vjetra i popratne nuzpojave kao što je


colska erozija, prekomjerno isparavanje i promjene mikroklime. Osim više


namjenskih šuma ovu funkciju mogu obavljati i vjetrobrani pojasi. Prema


Lei bun d gu n tu (1983) pojas šume širine 90 m smanjuje snagu vjetra za


80"/,,, a širine 44 m — 50»/o.


Vjetrobrane šume su u nas značajne u ravnicama sjeveroistočnog dijela


Hrvatske te u području bure u Sredozemlju i Polusredozemlju.


Šume koje štite naselja od vjetra i koje sprečavaju odnošenje sitnice s


poljoprivrednih površina dobivaju ocjenu 3.


Ocjenu 2 dajemo šumama koje imaju vjetrozaštitnu ulogu a udaljene su


više od 500 m od objekta kojega štite.