DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Jakost erozije tla ovisi o nagibu padine, njenoj dužini, njenom obliku
(konveksno, konkavno), značajkama tla (tekstura, struktura, skeletnost), izloženost
strani svijeta i oborinama.


Opasnost od akvatične erozije je naročito povećana u nagibima većim
od 20° (glinovita tla od 15°), smanjenjem veličine čestica tla, disperzijom i
zbijanjem tla (povećano površinsko utjecanje), na južnim ekspozicijama radi
povećanog topljenja snijega, dugotrajne kiše, nepropusna geološka podloga.


Ocjenu 3 za protiverozionu funkciju dobivaju šume u nagibima većini
od 15° zatim i one u bujičnim slivovima te šume koje sprečavaju klizanje tla.


Ocjenu 2 dajemo šumama u nagibima od 5° do 15°, a ocjenu 1 dobivaju
šume u nagibima manjim od 5° te one s prekinutim i progaljenim sklopom
kao i sastojine u razvojno fazi pomlatka.


2.3. Zaštita od lavina
Ova funkcija šume je vrlo značajna u alpskom području dok su u nas
lavine rijetka pojava. U područjima gdje nastaje lavina šuma sprečava postanak
lavine i klizanje snijega i ako je lavina nastala ona je zaustavlja.


Šuma koja u nas štiti od lavina ili klizanja snijega dobiva ocjenu 3 jer
u ovoj funkciji nema stupnjevanja. Takve šume moraju imati obrast od 1 000
do 5 000 stabala po ha.


2.4. Klimatska funkcija šume
Klimazaštitna šuma ublažava susjednim naseljima i poljoprivrednim površinama
klimatske ekstreme, dok u većim prostorima osigurava izmjenu
zraka te spriječava pojavu hladnih zračnih strujanja.


Sve šume u Republici Hrvatskoj obavljaju klimazaštitnu funkciju. Utjecaj
šume zamjećuje se do 60 km udaljenosti od ruba šumskog kompleksa veličine
od najmanje 4 000 ha. Što je kompleks šume prostraniji to je utjecaj šume
veći.


Šuma ljeti povećava vlažnost zraka ali i njegovu turbulenciju u više slojeve
atmosfere, što djelomično pripada u imisijsku funkciju šume. Što je šumovitost
krajolika manja to je klimazaštitna funkcija zanimljivija, a naročito
u nas jer su površine bez šume u žitorodnom dijelu Hrvatske (gornja Podravina,
Osijek, Đakovo) gdje, s obzirom na kontinentalnu klimu skoro od svakog
odraslog stabla očekujemo klimatski utjecaj.


Ocjenu 3 dobivaju šume udaljene do 40 km od većih naselja i turističkih
mjesta (Medvednica, Gorski kotar, Biokovo i dr.) i šume u žitorodnim kontinentalnim
te sredozemnim i polusredozemnim područjima gdje se razvija
poljoprivreda (Slavonija, Podravina, Ravni kotari, Konavlje, dolina Neretve,
Istra, Cetinska krajina i dr.).


Ocjenu 2 dobivaju šume koje su od većih naselja i turističkih centara
udaljene preko 60 km i šumski kompleksi izvan naseljenih mjesta, a udaljeni
od manjih naselja i poljoprivrednih površina manje od 40 km.


Ocjenu 1 dobivaju degradirane šume kao što su šikara, makija, garig,
blaga kamenjara, kulture do 5 godina starosti i šume koje su od manjih naselja
i poljoprivrednih površina udaljene više od 60 km.


308