DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Kako je dio ove funkcije obuhvaćen u rekreacijskoj i protivimisijskoj
funkciji dajemo ocjenu samo onim šumama koje neposredno služe zdravstvenim
institucijama.


Ocjenu 3 dobivaju šume uz bolnice, lječilišta i oporavilišta.
Ocjenu 2 dajemo šumama uz hotele i naselja gdje se razvio zdravstveni
turizam u smislu oporavka. To su područja od 600 m/nv i više gdje već
postoji tradicija (Skrad i Lokve u Gorskom kotaru).
Ocjenu 1 dajemo šumama koje su udaljenije od oporavilišta ali ih rekonvalescenti
ipak posjećuju.


2. Ekološke funkcije šume
2.1. Hidrolška ili vodozaštitna funkcija šume
Hidrološka funkcija se sastoji u pročišćivanju podzemnih i površinskih
voda te u stalnosti opskrbe vodom te spriječavanja njenog brzog otjecanja.


Svaka šuma obavlja hidrološku funkciju. Utjecaj šume na vodozaštitu
ovisi kako o staništu tako i o šumskoj sastojini. Vrlo značajnu ulogu imaju
u tome reljef, geološka podloga i tlo, vrste drveća u sastojini, njena starost
i sklop krošanja. Ovisno o spomenutim značajkama ovisi učinkovitost šume
na hidrološke prilike šumskog prostora.


Hidrološki utjecaj šume dolazi naročito do izražaja za dugotrajnih kiša,
ljetnih pljuskova s velikom količinom kiše te u proljeće za vrijeme topljenja
snijega.


Vodno domaćinstvo u šumi ovisi o količini transpirirane vode pojedinih
vrsta drveća, o intercepciji pojedine vrste, o evaporaciji, o tlu i njegovoj
moći upijanja, o matičnom supstratu te o slojanju u sastojini, o godišnjoj
količini oborina te o njihovu rasporedu. Ovisno o povoljnoj ili nepovoljnoj
rezultanti navedenih parametara šuma je u vodozaštitnom smislu manje ili
više učinkovita.


Ocjenu 1 dobivaju šumske sastojine kod kojih još nije došlo do sklopa
te ostale sastojine s progaljenim sklopom.


Ocjenu 2 dobivaju monokulture bjelogorice i crnogorice sa slabo razvijenim
slojem grmlja i preborna šuma bukve i jele čija stabilnost je narušena
gospodarenjem u krugovima.


Ocjenu 3 dobiva preborna šuma i prirodne mješovite sastojibne bjelogorice
i crnogorice.


Ocjena 4 pripada onim šumskim sastojinama koje neposredno služe zaštiti
voda. To su sve nizinske šume, šume koje štite akumulacije pitke vode
i hidrocentrala te šume iznad vodocrpilišta.


2.2. Protiveroziona funkcija šume
To je šuma koja štiti svoje tlo od erozije (vodom, snijegom, vjetrom)
od osiromašenja tla, padanja kamenja, te puzanja i klizanja tla.


Šumski ekosustav je najučinkovitiji zaštitnik od akvatične erozije. Iako
šuma ima sve značajke koje utječu na eroziju ona će se ipak događati samo
što je konačna bilanca pozitivna jer šuma više stvara tla nego li što se izgubi
erozijom.