DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 66     <-- 66 -->        PDF

1.3. Ekološko uporišna funkcija
To je šuma integriranih zaštitnih funkcija koja radi toga stječe veću
vrijednost sa socijalnog stajališta jer predstavlja značajno ekološko uporište
koje uvjetuje stabilnost prostora.


Ocjene su od 1 do 3. Ima li uporišna šuma tri zaštitne funkcije dobiva
ocjenu 1, do pet funkcija ocjena je 2, a 6 i više zaštitnih funkcija ocjena
je 3.


1.4. Rekreacijska funkcija šume
Rekreacijska šuma je ona koju izletnici i športaši redovno posjećuju.
Ona se obično nalazi u blizini grada ili prometnice i građani je raznoliko
koriste.


Što je šuma bliže urbanom korpusu to je njena upotrebna vrijednost
veća. Za rekreacijsku funkciju šuma mora imati određene značajke, ona
mora biti što više prirodna te zrela ili u najmanju ruku srednjedobna. Šuma
za rekreaciju većeg kompleksa kao što je npr. Park prirode Medvednica
treba imati osim šume i livadne površine, vidikovce, natkrivena mjesta za
odmor, ložišta i dr.


Rekreacijska funkcija se obično poklapa s turističkom funkcijom što ne
mora biti ako šuma ponajprije služi za odmor stanovnicima svojega grada.


Korišćenje rekreacijske funkcije je to intenzivnije što je ona pristupačnija.
U manjim naseljima pristupačnost zavisi o udaljenosti od centra naselja,
a u većim naseljima s organiziranim gradskim prometom (Zagreb,
Osijek, Rijeka, Split) zavisi o udaljenosti od dohvata tramvaja, autobusa i dr.


Prilikom davanja ocjene rekreacijskoj funkciji šume uzimamo slična
načela kao i kod turističke funkcije.


Park šume i šume do 2 km udaljene od centra (manja naselja) ili pristupačnog
ruba grada (krajnje točke gradskog prometa), šume s trim stazama
i trim centrima i šume sa skijaškim stazama dobivaju ocjenu 3. Rekreacijska
šuma zadržava ovu ocjenu u pojasu do 30 minuta hoda od ulaza
u šumu odnosno u širini od cea 2 km. U tome pojasu je šuma najposjećenija.


Ocjenu 2 dobiva rekreacijska šuma iza toga pojasa, dakako ako je tako
velika, kao i šuma udaljena od centra naselja ili zadnjih stanica javnog prometa
do 10 km s time da ta ocjena vrijedi za pojas do 30 minuta hoda (cea
2 km) dok se za udaljenije dijelove ocjena snizuje na 1.


Sve šume udaljenije od 10 km dobivaju ocjenu 1.


Šume koje su u funkciji športske rekreacije dobivaju ocjenu 3. Ako se
šuma koristi za skijaški šport funkcionalnu površinu potrebno je što više
ograničiti.


1.5. Zdravstvena funkcija šume
Zdravstvena funkcija proizlazi iz povoljnog utjecaja šumskih ekosustava
na ljudsko zdravlje, a potječe od proizvodnje kisika (cea 20 t po ha godišnje),
neposrednog utjecaja na patogene organizme koji su opasni za čojeka,
te od povoljnog utjecaja na psihu u smislu opuštanja od psihičkih napetosti
i frustracija koje donosi atomska civilizacija.