DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 65     <-- 65 -->        PDF

(šuma u koju se dolazi organizirano da bi si vidjela nekakva prirodna rijetkost
npr. vodopad, stijena, pećina, stara šuma i dr.).


Ocjenu 1 dobivaju šume koje su udaljenije od 10 km zračne linije od
turističkih naselja, a posjeduju zaštitnu funkciju koja služi razvoju turizma
kako bližih tako i udaljenijih turističkih centara (vodozaštitna, klimatska,
imisijska funkcija).


1.2. Estetska funkcija šume
Pod estetskom funkcijom šume podrazumijevamo lijep izgled krajolika
koji je izazvan prisustvom šume. Šuma u krajoliku uvjetuje sklad i ljepotu.
Pejzaž bez šume je redovito dosadan i prostor djeluje siromašno. Danas
skoro da i nema u nas prostora koji je potpuno ispunjen šumom ili koji je
bez šume. Krajolike koji su u nas potpuno obrašteni šumom nalazimo u Gorskom
kotaru i u Dinarskom gorju, ali i oni su isprekidani većim ili manjim
poljoprivrednim površinama.


Estetska funkcija šume dolazi najviše do izražaja u krajolicima oko gradova
i industrijskih centara. Vrlo lijepo djeluje kombinacija poljoprivrednih
čestica i šume. Lijep je izgled krajolika kada se u njemu smjenjuju oranice,
pašnjaci, livade, vinogradi i voćnjaci sa šumom. Ljepota bjelogorične šume
dolazi do izražaja u proljeće kada drveće lista i cvate kao i u jesen kada
različite vrste drveća poprimaju različitu boju lišća.


Crnogorične šume su monotone jer se tijekom godine izgled njihovih
krošanja ne mijenja. Monotonija se prekida zimi u kontrastu zelene boje
rnogorice i bjeline snijega.


Ljepota šume osjeti se i onda kada se u nju uđe. Izuzetan ugođaj pruža
preborna šuma bukve i jele radi raznolikosti razvojnih stadija kao i mješovita
šuma bjelogorice s bogato razvijenim slojem grmlja i prizemnog rašća.


U mnogoljudnim gradovima koji su okruženi šumom, kao što je npr.
Zagreb, velik broj građana odlazi tijekom vikenda u šumu i često vrlo burno
reagira na sječu drveća koja se obavlja iz stručnih razloga. Iz razgovora s
građanima možemo često zaključiti da pojedinci vole »svoja« stabla pa se
gospodarenje šumom mora prilagoditi ovoj funkciji u smislu produženja
ophodnje ili zaštite pojedinih stabala.


Vrijednost estetske funkcije procjenjuje se ocjenama od 1 do 3. Šume
koje se nalaze u vidokrugu gradova i vide se iz magistralnih prometnica,
zatim park šume u gradovima, šume na padinama gora i planina koje se
vide i okružuju dolinu s prometnicom, nizinske šume, nizinske šume koje
se u vidu kulise protežu uz prometnice ili naselja ili koje zajedno s rijekom
uljepšavaju vidik dobivaju ocjenu 3.


Niže ocjene za estetsku funkciju dobivaju šume u manjim mjestima i
pustim predjelima gdje ovu funkciju koristi manji broj građana. U naseljima
s brojem stanovništva od 2 000 do 10 000 daje se ocjena 2, a kada je
broj stanovništva manji od 2 000, daje se ocjena 1. U predjelu bez naselja
i ceste ne daje se ocjena za estetsku funkciju. Iako šuma izvan vidika ne
dobiva ocjenu njeno učešće u ljepoti krajolika može biti vrlo veliko, ali nedovoljno
korišćeno. Ovakva šuma može, međutim, imati visoke ocjene sa
stajališta ostalih općekorisnih funkcija.