DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 64     <-- 64 -->        PDF

OPIS OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA I OCJENA NJIHOVE
VRIJEDNOSTI


1. Društvene funkcije
1.1. Turistička funkcija šuma
Turističku funkciju imaju šume koje svojim položajem, izgledom, ali i
drugim funkcijama povećavaju turistički promet. Ova je funkcija vrlo značajna
za Republiku Hrvatsku koja velik dio svoga razvoja temelji na turizmu.


Šumoviti krajolik je dobra podloga za razvoj turizma. Gdje je više šume
turizam se bolje razvija. Ovo se odnosi na sve njegove oblike, a posebno je
naglašeno za turizam uz jadransku obalu. U kontinentalnom dijelu naše domovine
šume su dobro raspoređene, a nema ih dovoljno u sredozemnom i
polusredozemnom području.


Turizam se dobro razvio u onim područjima naše obale u kojima prevladava
šumoviti krajolik. To su otoci Rab, Lošinj i Hvar, čitavo područje
Istre, Makarsko primorje i dr. Isto tako i vožnja kroz šumoviti krajolik, a
naročito kroz šumu predstavlja svojevrstan doživljaj, a smanjuje i umor vozača
za dugačkih i napornih putovanja od srednje Europe do naše obale.


Poseban vid predstavlja gorski i planinski turizam u višim dijelovima
gorja i u planinama gdje šuma s planinskim vodotocima i stijenama te vidikovcima
privlači posjetitelje. U takvim područjima se razvija seoski turizam.
Radi razvoja turizam u nas je potrebno pošumiti određene površine uz morsku
obalu te u submediteranskom zaleđu (utjecaj na klimatske prilike i pitka
voda).


Ocjenu za turističku funkciju dobivaju sve one šume koje se
nalaze uz jadransku obalu od otoka do grebena Dinarskog gorja, zatim šume
kroz koje putujemo automobilom ili vlakom iz kontinentalnog područja na
obalu Jadrana i to kako one kroz koje prolazimo tako i one koje se nalaze
u krajoliku u dosegu našega pogleda. U turističke šume pripadaju i one koje
se nalaze u području gdje se razvija ili gdje će se razviti seoski turizam (Gorski
kotar, Žumberak, obronci Velebita i dr.).


Dodjela ocjene od 1 do 3 ovisi o značenju šume za turizam. Kada šuma
ne utječe na turizam dobiva ocjenu 0. Najvišu ocjenu — 3 dobivaju šume
uz kupališta i hotele, uz morsku obalu koje su od obale ili od hotela odnosno
od nekakvoga sadržaja koji služi neposredno turizmu, udaljene 3 km. Najvišu
ocjenu dobivaju šume na lokalitetima tranzitnog turizma gdje se posjetitelji
zadržavaju od nekoliko sati do nekoliko dana kao i šume u centrima razvoja
seoskog turizma. To su npr. šume uz Nacionalni park »Plitvice«, šume uz
Lokvarsko jezero i Premužićevu stazu i dr., zatim šume uz turističke magistrale
te šume u riječnim dolinama gdje se razvija ekološki turizam (Park
prirode Lonjsko polje i dr.). Svi nacionalni parkovi i strogo zaštićeni rezervati
šumske vegetacije dobivaju isto tako najvišu turističku ocjenu.


Ocjena 2 daje se šumama koje su od turističkih centara udaljene do 10
km zračne linije, zatim šumama uz turističke magistrale koje se nalaze u
vidokrugu krajolika gledano s ceste, šumama koje služe za lovni turizam,
nizinskim šumama uz obale plovnih rijeka po kojima se odvija promet izletničkih
brodova kao i svim šumama bez obzira na udaljenost od turističkog
naselja koje neposredno služe turizmu koji se razvija u navedenome naselju