DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 63     <-- 63 -->        PDF

1.6. Pogledne šume
1.7. Šume koje štite prometnice
1.8. Zaštitina područja s pririodnoznanstvenim ciiljem
2. Rekreacijska funkcija šume
3. Zaštita većih područja
3.1. Parkovi prirode
3.2. Nacionalni parkovi
3.3. Zaštićeni krajolici
3.4. Područja zaštićene prirode
4. Zaštićene površine bez šume
U ovome priručniku daju se upute za procjenu stabilnosti biotopa odnosno
njegovih dijelova kao i za procjenu stabilnosti sastojine. Ocjene se
kreću u rasponu od 1 do 3.


Za naše potrebe razvrstali smo općekorisne funkcije šume u društvene
ili socijalne te u ekološke ili zaštitne, a kod toga smo uzeli u obzir prirodnu
raznolikost naše domovine kao i našu težnju za većim razvojem turizma.
U odnosu na opisana razvrstavanja naš prijedlog smo nadopunili turističkom,
estetskom, ekološkouporišnom i vjetrozaštitnom funkcijom, što smo
držali neophodnim u našim uvjetima.


Kod svake funkcije šume naveli smo raspon ocjena kako bi dobili množitelj
za utvrđivanje vrijednosti, a na osnovi stvarne ili potencijalne vrijednosti
drva.


Naše razvrstavanje općekorisnih funkcija izgleda ovako:


Naziv općekorisne funkcije Raspon ocjena


1. Društvene (socijalne) funkcije
1.1. Turistička funkcija šume 0 — 3
1.2. Estetska funkcija šume 0 — 3
1.3. Ekološka funkcija šume 0 — 3
1.4. Rekreacijska funkcija šume 0 — 5
1.5. Zdravstvena funkcija šume 0 — 3
2. Ekološke (zaštitne) funkcije
2.1. Hidrološka funkcija šume 1 — 4
2.2. Protiveroziona funkcija šume 1 — 3
2.3. Zaštita od lavina 3
2.4. Klimatska funkcija šume 1 — 3
2.5. Protivimisijska funkcija šume 1 — 3
2.6. Pogledne šume 3
2.7. Vjetrobrane šume 0 — 3
2.8. Šume za zaštitu prometnica 0 — 3
2.9. Zaštitna područja i objekti 6 — 10
Iz prijedloga vidimo da je najmanja ocjena koju može dobiti jedna šumska
sastojina 6, a najveća 52 koja je samo teoretski moguća.


303