DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
ÜDK 630*652 i 99 Sum. list CXVI (1992) 301


O VRIJEDNOSTI OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUME


Branimir PRPIĆ*


SAŽETAK: Autor opisuje općekorisne funkcije šume u Hrvatskoj
uz kritički osvrt na dosadašnju procjenu njihove vrijednosti.
Smatra da je ovo područje do danas nedovoljno istraženo i da se
na osnovi dosadašnjih rezultata ne mogu dali izmjereni podaci kojibi poslužili kao čvrsta osnova za obračun vrijednosti.


Predlaže da se vrijednost općekorisnih funkcija šume utvrđujuna osnovi procjene i ocjene. Autor daje podjelu i opis općekorisnihfunkcija šume u upute za ocjenjivanje i predlaže da taj posao obavlja
dobar poznavatelj šumskog ekosustava.


Ključne riječi: općekorisne funkcije šuma, ocjena i
vrednovanje društvenih i ekoloških funkcija.


UVOD


Prilikom prenamjene šume ili šumskog zemljišta utvrđuje se njihova
sveukupna vrijednost. Ona se sastoji od proizvodnosti šume i to kao ekosustava
u smislu njezine primarne i sekundarne proizvodnje (integriran
biljni i životinjski prirast) te njezinih općekorisnih funkcija. Vrijednost primarne
i sekundarne proizvodnje dobivamo srazmjerno jednostavno budući
da imaju tržišnu cijenu. Za općekorisne funkcije šume se zna da povećavaju
kakvoću čovjekova života i da su preduvjet njegova normalnog tijeka
kao i da je vrlo teško utvrditi njihovu egzaktnu cijenu. Općekorisne funkcije
šuma se dogovorno određuju procjenom.


Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija jedne šume temelji se na
utvrđivanju njenog utjecaja na čovjekov okoliš u smislu njegove zaštite kao
i značaja te šume u krajoliku. Prilikom procjene bitno je ustanoviti koje
općekorisne funkcije ona pruža. Preduvjet za procjenu je popis i opis općekorisnih
funkcija te utvrđivanje učešća konkretne šume u obavljanju pojedine
funkcije.


Do danas je bilo više pokušaja da se određene općekorisne funkcije
kvantificiraju i da im se utvrdi cijena na osnovi lakše mjerljivih parametara.
Ove metode ne možemo prihvatiti jer se sastoje od mjerenja, ali i procjene
te mogu rezultirati vrlo umanjenim vrijednostima. Mjerljiv i para metri
se uzimaju u obzir, a nemjerljivi ignoriraju iako
se zna da predstavljaju značajne vrijednosti u zaštiti
čovjekova okoliša. Kao primjere velikih, ali nemjerljivih funkcija spomi


* Prof. dr. Branimir Prpić, Šumarski fakultet Zagreb
301