DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 48     <-- 48 -->        PDF

NAČIN PRIMJENE PESTICIDA


Zavisi o agregatnom stanju pesticida u prodaji, njihovog sastava i osobina,
te se mogu primjeniti za:


1.
Zadimljavanje — zagrijavanjem čvrstih pesticida i pretvaranjem u dim.
2.
Zaprašivanje — rasipanje praha za zaprašivanje pomoću zaprašivača.
3.
Prskanje — tretiranje tekućim pesticidom (rastvor, suspenzija, emulzija)
uz pomoć prskalice. Veličina kapljica prelazi 150 u..
4.
Orošavanje — tekućim pesticidom uz pomoć orošivača. Veličina kopljica
50—150 pi (mikrona).
5.
Zamagljivanje — tretiranje tekućeg pesticida zamagljivačem (aerosol generatorima).
Veličina čestica do 50 u..
6.
Fumigacija — tretiranje pesticidnim parama i plinovima. Mješanje insekticida
i fungicida moguće je ako je na deklaraciji priložena oznaka kompatibilno
— podnošljivo. Ne smije se mješati ako je priložena oznaka
inkopatibilno — ne podnošljivo (gube se pesticidna svojstva).
Kad su u pitanju biotski štetni utjecaji uspjeh izostaje ako se ne pozna
bionomija uzročnika (gljive, insekta i dr.). Za suzbijanje korova treba voditi
računa o tipu tla, sadržaju humusa, vlage i dr. Treba iznad svega dobro
poznavati ekološka svojstva kulturnih biljaka, koje se uzgajaju u rasadniku
(sjeme i njegova provenijencija, vrijeme klijanja, potrebna hranjiva i dr.).


Za većinu herbicida koji se kod nas primjenjuju nije poznato vrijeme
razgradnje, svojstva aditiva (dodataka), njihova razgradnja i konačne komponente
razlaganja. Nije ispitano djelovanje pojedinih komponenata razgradnje,
pesticida na kulturne biljke. Zato taj posao treba povjeriti stručnjacima,
specijalistima, koji dobro poznaju ovu materiju. To je jedini način
da se izbjegnu promašaji (fitotoksičnost, višekratna tretiranja i dr.) i započne
primjenom bioinsekticida u rasadničkoj proizvodnji barem kad su u pitanju
insekti.


ZAKLJUČAK


Impozantna brojka od 47 različitih vrsta pesticida ne predstavlja veliku
opasnost za ekosustav, kao što to izgleda na prvi pogled. Ovom raznolikošću
izbjegava se stvaranje rezistentnih vrsta živih organizama. No veći problem
predstavljaju suzbijanja hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff.)
u krivo vrijeme uz više uzastopnih ponavljanja. Tretiranja se provode obično
onda kad siva bijela prevlaka tj. micelij prekrije čitavu lisnu plojku. Poznato
je da se radi o ektoparazitu, te se pepelnica može suzbijati i prol´ilaktički
i kurativno tj. može se uništiti već postojeća pepelnica na lišću. U pravilu
suzbijanje se i vrši kada se napad opazi i to na donjim listovima novih izbojaka,
koji su potjerali iz pupa. Uspješno suzbijanje provodi se sumpornim
preparatima (Dinokap). U šumskim sastojinama najširu primjenu ima Decis
EC-2,5 (Deltametrin). To je kontaktni insekticid, koji se primjenjuje u koncentraciji
od 0,03—0,05" i! za suzbijanje defolijatora. Spada u II grupu otrova
(LD-(| za štakore iznosi 135 mg/kg). Malu koncentraciju aktivne tvari teško je
razmjerno deponirati na lisnu površinu bez nosača i drugih dodataka, koji