DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 47     <-- 47 -->        PDF

se obliku preparat isporučuje na tržište. Efikasnost pesticida ovisi upravo o
obliku u kojem se proizvode, a sadržaju i svojstvima aktivne materije, o
aditivima ili dodatcima i o načinu primjene.


OBLIK PROIZVODNJE PESTICIDA


Pesticidi dolaze na tržište u obliku:


1.
praživo za zaprašivanje — SP
2.
koncentrat za suspenziju — SL
3.
koncentrirana suspenzija — SC
4.
koncentrat za emulziju — EC
5.
koncentrirana emulzija
6.
sredstvo za zadimi ja van je
7.
sredstvo za zamagljivanje.
ADITIVI — DODACI


1.
Razrijeđivaći — omogućuju smanjenje aktivne materije i njen ravnomjerniji
raspored na biljnim dijelovima (na pr. talk, kaolin i dr.).
2.
Nosači — čvrste supstance u koje se uključuje aktivna materija (na pr.
kaolin, bentonit).
3.
Okvašivači — supstance koje povećavaju moć kvašenja preparata. Smanjuju
površinsku napetost kapljica i stvaraju film na površini biljnih
dijelova (esteri sumporne kiseline, koncentrirani proizvodi masnih kiselina,
atkilsulfonati, sapuni i dr.).
4.
Atheziti — supstance za povećanje prijanjanja i zadržavanja preparata
na biljci (dekstrin, škrob, tanin, saponin, polietilen, polisulfid, razna ulja
i dr.).
5.
Disperziti — supstance za povećanje disperziteta aktivne materije (alkilsulfonati
i dr.).
6.
Emulgatori — supstance za emulgiranje preparata pri mješanju sa vodom
(esteri sumporne kiseline sa visokomolekularnim alkoholima, alkilsulfonat
i dr.).
7.
Raslvaraći — supstance koje rastvaraju aktivnu materiju inače se ne rastvaraju
u vodi (tetrakloretan, kloroform i dr.).
8.
Stabilizatori — supstance za stabilnost preparata.
9.
Anliglomerati — supstance za sprečavanje aglomeracije preparata pri čuvanju
u skladištima.
Koja će se od ovih materija dodati zavisi od oblika proizvodnje preparata,
od fizičko-kemijskih svojstava i cilja koji se želi formulacijom postići.
O ovim svojstvima ovisi način aplikacije i uspjeh suzbijanja (G o j k o v i ć,
G., 1967.).