DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 45     <-- 45 -->        PDF

lazije, pačempresa, najmanje jele i čempresa. Od listača najviše se uzgaja
hrast lužnjak, zatim hrast kitnjak, jasen, bagrem, topole, vrbe, joha a ponegdje
i bukva. Svaka od biljnih vrsta koja se uzgaja u rasadniku predisponirana
je na određene prirodne neprijatelje (insekte, gljive, bakterije, viruse
i dr.), a svima je zajednički neprijatelj korov, koji osobito dobro uspjeva na
plodnim humusnim tlima. Za bolje uspjevanje i priraščivanje sadnica vrši
se priprema i prihrana tla različitim umjetnim gnojivima. U svim rasadnicima
vršeno je višekratno suzbijanje korova i drugih štetnih biljnih i životinjskih
organizama.


Suzbijanje korova vršeno je kemijskim sredstvima tj. herbicidima. Najčešće
su primjenjivani: Gramaxone, Reglone, Devrinol, Cidokor, Galaxon,
Sinbar, Deherban, Radazin, Treflan i Velpar.


Protiv gljivičnih oboljenja korišteni su: Enovit M, Previcur N, Captan,
Cosan, Dithane, Cineb, Antracol, Bakreni kreč, Bayleton, Tilt, Orthocide,
Carathane, Mikal, Rubigan, Cuprablau, Saprol i Nissorun.


Štetni insekti u rasadnicima suzbijani su sa: Ekatin, Pinofos, Metasystax,
Volaton EC-500, Malation, Rogor, Fastak, Etiol, Gamacit, Zolone — PM ili
Zolone liquide, Ekalux, Folimat, Fenitroticn i Lebavcid.


Za suzbijanje puževa korišten je limacid Mesurol. Dodavana su hranjiva:
Folifertil, Foliar (foliarno), NPK 8-26-26, Urea i Kan.


Za dezinfekciju tla poslužio je Basamid. Dodavani su okvašivači ujedno
i sinergisti: Sandovit i Radovit. Većina herbicida koji se proizvode ili pakuju
u našoj zemlji namjenjena je suzbijanju korova u nasadima poljoprivrednih
kultura, a manji dio za suzbijanje korova u šumskim rasadnicima (Velpar),
te često puta doza i vrijeme primjene ne odgovaraju suzbijanju korova u
šumskim rasadnicima. Najveći promašaji nastaju kod primjene herbicida,
koji se koriste za suzbijanje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih korova
u nicanju. Herbicidi se koriste u suzbijanju širokolisnih i uskolisnih
korova. U potrazi za što efikasnijom zaštitom od zakorovljenosti primjenjuju
se sredstva za suzbijanje korova u nicanju, a pritom zaboravljaju kulturne
biljke i svojstva preparata. Takovi preparati mogu djelovati fitotoksično ako
je visok nivo podzemne vode ili veći postotak humusa (Sinbar — 1989) u tlu.
Većina šumskih rasadnika nalazi se na domak naselja i trebalo bi prilikom
primjene herbicida, voditi računa o zaštiti vodotoka i pitkoj vodi, ali to se
najčešće zanemaruje. Nestručna i neodgovorna primjena pesticida, kako u
poljoprivredi tako i u šumarstvu, donjela je do sada goleme nevolje kompletnom
ekosustavu.


NAJČEŠĆE VRSTE VIŠEGODIŠNJIH KOROVA


1. Convolvulus arvensis — poponac
2. Agropyron repens — pirevina
3. Agrostis slolonifera — rosulja
4. Cirsium arvense — palamida, osjak
5. Cvperus ssp. i drugi.
Korovi se razmnažaju generativno (iz sjemena) i vegetativno (iz korijena,
rizoma lukovica, oživljavanjem stabala i izdanka). Korovske biljke