DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Tabela 1.


Kemijska sredstva primjenjena u proizvodnji šum. sadnica tijekom 1990. godine


Insekticidi Fungicidi Hcrbicidi Ostala kemiiska
sredstva
Grupa
otrova
1. Galakson
2. Gramoxone 1
3. Parakvat
1. Zolone Pm 1. Bavleton
EC-25
1. Reglone-14
2. Ekalux-25 1. Mineralna smoi iva 11
3. Gamacid sol
203/»
4. Metasystox-R
5. Falimat LC 50
NPK
6. Ekatin 25
1. Fastac 10V» 1. Karathane 1. Deherban A
SC FN-27 1. Mesuro!
2. Rogor 40
3. Pinofos
2. Mical
3. Captan WP-50
4. Orthocide-50
2, Treflan5. Bayleton WP-25
EC
(Limacid)
2. Basamid granulat
(dezinf. tla, herbicid,
nematocid)
111
1. Volaton 1. Bakreni kreč 1. Cidokor
Sinergisti:
1. Sandovii
EC 500 25
2. Etiol 2. Cineb S-65 2. Glifosat 2. Radovit
3. Malation 3. Dithane (R) 3. Velpar
Akaricidi:
4. Previcur N 4. Devrinol 3. Nissorum 10-EC
45 F
5. Tilt (R)
250 EC
5. Sinbar
6. Tilt (R) 100
EC
6. Radazin
WP-55
4. Nissorum 10-WP IV
7. Cosan 7. Metiokarb
(sumpor)
8. Enovit M
9. Antracol
(cid.)
Ukupno: 12 15 13 7
Sveukupno 47


ZAŠTITA U ŠUMSKIM RASADNICIMA


Šumske sadnice uzgajaju se u 64 rasadnika na ukupnoj površini od
355 ha. Uzgojeno je 35.542.785 sadnica listača i 20.384.228 sadnica četinjača.
Dio šumskih sadnica uzgojen je u hortikulturnim rasadnicima, kojih ima 19,
a prostiru se na površini od 99 ha. Na 7,5 ha vrše uzgoj sadnica privatni proizvođači
(šumskih i hortikulturnih). Cjelokupna rasadnička proizvodnja odvija
se u 93 rasadnika, na ukupnoj površini od 442 ha. Ova slika mijenja se
svake godine. Najviše se proizvodi sadnica smreke, zatim bora, ariša, dug