DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
LDR 630*591.9 595.7.001 (497.12) Sum. list CXVI (1992) 257


FAUNISTIČKA ISTRAŽIVANJA KORNJAŠA (COLEOPTERA)
OKOLICE KRŠKOG


Paula DURBEŠIĆ i Snježana VUJĆIC-KARLO*


SAŽETAK: Obimna multidisciplinarna istraživanja JI dijelaKrške kotline obavljena su u razdoblju godina 1918—1980. Na površini
od oko 3 000 m2 obavljena su i istraživanja entomofaune.
Odabirom 16 različitih prirodnih i antropogenih staništa nastojala,
se obuhvatiti velika raznolikost istraživanog područja. Kod
terenskih istraživanja faune Arthropoda primijenjene su metode:
košnje, tuljca, lovnih posuda, sita, a pojedine vrste sakupljane su
i rukom. Navedenim metodama sabran je 51 061 primjerak Arthropoda,
te izražena njihova brojnost i postotni udio pojedinih viših
sistematskih kategorija. Ustanovljeno je da su Arachnida malobrojniji.
Od Insecta dominiraju Formicidae, a zatim slijede Collembola,
Coleoptera, Diptera i Hymenoptera. Red kornjaša (Coleoptera)
detaljno je obrađen, a sabrani primjerci određeni su do
vrste. Utvrđene su 184 vrste kornjaša svrstane u 122 roda, 28 porodica,
11 natporodica i dva podreda. Porodica Staphylionidae 5
32 vrste je najbrojnija. Odabrane postaje imale su različit biljni
sustav jer su bile pod različitim antropogenim utjecajem. To jeomogućilo razvoj različitim vrstama kornjaša, ali im je raznovrsnost
na pojedinim postajama smanjena, što objašnjava, da je 129
vrsta nađeno na samo po jednoj od 16 istraživanih ploha.


1. UVOD
Obimna multidisciplinarna istraživanja jugoistočnog područja Krške
kotline obavljena su u razdoblju od 1978—1980. godine. U njih su uvrštena
i istraživanja entomofaune na različitim prirodnim i antropogenim stani


2. OPIS LOKALITETA I METODE RADA
Geološki područje Krške kotline je sinklinalni jarak tektonskog porije


kla (Melik, 1959), (slika 1). Pripada krškoj depresiji duljine oko 40 kilo


metara i širine oko 10 km.
Klima je kontinentalna s jakim utjecajem blizine Alpa i planina koje
okružuju kotlinu. Prosječne dnevne temperature u najhladnijem mjesecu,


* Zoologijski zavod Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


257