DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 143     <-- 143 -->        PDF

IN MEMORIAM


PREMINULIM BOTANIČARIMA ...


U našem su časopisu povremeno zabilježeni
životopisi nekolicine zaslužnih
botaničara. U povodu obl´jetnica smrti
trojice od njih, sjećamo ih se s poštovanjem
jer su njihovi vrijedni radovi i djelatnosti
vidno utkani u razvitku botaničke
i naše biološko-ekološke šumarske
znanosti. Upravo je prošlo 20 godina otkako
su umrli...


Prof. Dr.Maks Wraber (1905—
—1972.), v. Šumarski list 1972., 9—10, str.
254—259.,


Prot. Dr. Bogumil Pawlowski
(1898—1972.), v. ibid., 9—10, str. 409—412. i
Prof. Dr. Fra n Kuša n (1902—1972.),


v.
ibid., 1973., 9—10, str. 412—420.
Međunarodni savez za vegetacijske
znanosti (Internationale Vereinigung für
Vegetationskunde — IVV) iz Göttingena
sa žalošću javlja, da su nas prošle godine
zauvijek napustili ...


ANTE GALOVIC


dipl. inž. šum.


(1942—1992.)


17. siječnja 1992. godine iznenada je
preminuo u bolnici Rebro Ante Galović
dipl. ing. šumarstva čime je Šumarija
Zagreb izgubila vrijednog upravitelja, a
njegova obitelj supruga i oca.
Prof. Dr. Robert Neuhäusl
(1930—1991.), iz Češko-Slovačke,
Prof. Dr. Jan J. Barkman (1922—
—1991.), iz Nizozemske i
Prof. Dr. TeofilWojterski (1922—
—1991.) iz Poljske.


Sva trojica profesora bili su vrlo zaslužni
istraživači, botaničari i fitocenolozi,
i istaknuti predstavnici svojih zemalja u
različitim aktivnostima IVV-a. Za dr.
Wojterskog posebice zna naša stručna
javnost po dugogodišnjoj suradnji, nekoliko
radnih posjeta našoj zemfji i po
zapaženoj knjizi o našim nacionalnim
parkovima (Šumarski list, 1957., 11—12,
str. 443—449; ibid., 1974., 1—2, str. 65—76.).


Neka im svima bude očuvano trajno
sjećanje i priznanje na požrtvovnom istraživačkom
radu i znanstvenim doprinosima,
koji su postali dio naše i njihove
zavičajne ali i svjetske kulturne baštine!


Dr. S. Bertović


Ante Galović rođen je 31. ožujka 1942.
godine u Ozlju, gdje mu je otac zatečen
na službi u »Elektroprivredi Hrvatske«.
Osnovnu školu pohađao je u Karlovcu,
gimnaziju pohađao i završio u Zagrebu
1962. godine, a diplomirao je na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu.


Prvi radni odnos zasniva 1972. godine
u Institutu za šumarska istraživanja Zagreb,
gdje radi do 1977. godine. Od 17. I.
1977. godine do 1979. godine obavlja poslove
Šumarskog inspektora za područje
Zajednica općina Zagreb. 3. IX. 1979. godine
dolazi u Šumsko gospodarstvo Zagreb
— sadašnju Upravu šuma Zagreb na
poslove referenta za uzgoj šuma u Šumariji
Zagreb. I. IV. 1985. godine postavljen
je za upravitelja Šumarije na kojoj
dužnosti ga je zatekla iznenadna smrt,
koja je sve nas iznenadila jer smo ga


383
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 144     <-- 144 -->        PDF

još istog dana gledali zdravog i sposobnog
ne samo za duži život nego i za dugi
radni vijek. Nažalost prevarili smo se
jer ovaj puta prsti sudbine bili su zaista
kruti i nepravedni.


U toku službovanja u Šumarskom institutu
Jastrebarsko radio je na poslovima
tipološkog uređivanja šuma na kojem
zadatku je dobro upoznao i proučio
najvrednije sastojine slavonskog hrasta
lužnjaka i jasena te šume Nacionalnog
parka Plitvičkih jezera a posebno Prašumu
jele i bukve u Čorkovoj uvali. Među
inim zadacima sudjeluje i u prvim istraživanjima
o uzrocima sušenja jele u vrijednim
sastojinama Gorskog kotara.


Na taj način kao mladi šumarski inžinjer,
uz naporan terenski rad koji godišnje
traje i preko 200 dana, rano postiže
širinu dobrog šumarskog stručnjaka.


Nakon intenzivnog 5-godišnjeg rada na
projektnim zadacima u Šumarskom institutu,
prelazi u Zajednicu općina Zagreb
gdje kraće vnijeme obavlja poslove
šumarskog inspektora, a zatim zasniva
radni odnos u Šumariji Zagreb.


Na svim poslovima koje je obavljao
u šumarskoj struci, a napose na dužnosti
upravitelja šumarije Ante Galović uz složene
organizacijske zadatke maksimalno
se angažirao u neposrednom obavljanju
stručnih poslova gospodarenja šumama.


Njegov rad u zadnjih dvanaest godina
vezan je za Medvednicu, pa je kao upravitelj
šumarije i kao sudionik svih dogovora
koji se odnose na šume i šumske
površine, upoznat sa važnijim događajima
u ovom parku prirode. Kao vrstan poznavalac
struke i ljubitelj Medvednice koju
je nadasve volio, cijeneći značaj tih šuma
koje predstavljaju pluća grada Zagreba
predano radi i poduzima mjere za unapređenje
uzgoja i očuvanja šuma Medvednice.
Po svojoj stručnosti, širini pogleda,
odgovornom pristupu, a nadasve zaljubljenosti
u Medvednicu Ante Galović se
ubraja u plejadu šumara Medvednice
koji se pamte.


Kao rukovodilac bio je strog ali pravedan
pa je našao vremena da pomogne
onima kojima je ta pomoć bila opravdano
potrebna. Bio je kritičan i samokritičan
te borac za obranu svojih i tuđih
stavova koji su pridonosili boljitku struke.
Jedna od vrlina koja ga ´je krasila kao
šumara operativca bila je poštivanje propisa
uređajnog elaborata i provođenje
odredbi Zakona o šumama, što je za njega
bila svetinja. Kao osoba jednostavan,
neposredan i jasan, zahvaljujući vrlinama
koje su ga krasile kao čovjeka osebujnog
karaktera punog energije i dinamike
te poštenja i čestitosti Ante je stekao
široki krug prijatelja i to kako u
struci tako i u građanstvu.


Živio je dinamičnim životom i stalno
bio u pokretu. Kao čovjek bio je vesele
naravi i na svoj način drag kada je svojim
temperamentom, širinom humora,
razumijevanjem a ponekad i sarkazmom
unosio vedrinu u svaku sredinu pa ćemo
ga pamtiti kao uvijek duhovitog i sklonog
šali. Svojim vedrim duhom bio je
omiljen među kolegama i prijateljima
kojega iskreno cijenimo i volimo, pa nam
neizmjerno teško pada ovaj neizbježan
rastanak kada tek shvaćamo kakav je
Ante čovjek bio uz bolnu spoznaju kako
postajemo siromašniji za jedan prerano
ugasli ljudski život.


Iznenadna smrt prerano je odnijela
život šumarskog stručnjaka i savjesnog
rukovodioca koji svojom korektnošću,
požrtvovnim radom i ljubavlju prema
šumi svojim suradnicima služi kao primjer,
a nas ostale zadužuje da nastavimo
tako gdje je njega naprasna smrt zaustavila
zauvijek.


Zbog plemenitih ljudskih osobinasvega što nam je ostavio kao stručnjak
i kao savjesni radnik i rukovodilac, zadržat
ćemo ga u trajnoj uspomeni.


Neka mu bude lahka Hrvatska gruda
koju je toliko volio!


Kondres Dragutin, dipl. ing. šum.