DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 142     <-- 142 -->        PDF

1.
Dr. Milan Glavaš, dipl. inž., Ivan Maričević i dipl. inž. Nada Sirotić sudjelovati
će u radu Skupštine Saveza inženjera i tehničara Hrvatske.
2.
Sačiniti ugovor o zakupu za poslovni prostor na I. katu i podrumu u Šumarskom
domu koji je koristio Šumarski fakultet do 31. ožujka 1992. godine,
pod istim uvjetima s Javnim poduzećem »Hrvatske šume«, kako je
prije toga dogovoreno između korisnika i Hrvatskoga šumarskog društva.
3.
Prima se na znanje Informacija i molba za suradnju u vezi aktivnosti Humanitarnog
fonda za pomoć i obnovu ratom oštećene drvne industrije Hrvatske.
Hrvatsko šumarsko društvo ustupiti će povremeno dvorane za pripreme
i održavanje skupova i izložbi koje su u funkciji ostvarivanja ciljeva
FONDA u pravilu bez naknade.
Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora
(Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.) Adam Pavlović, dipl. inž.


JUBILARNI INTERALPIN ODRŽAVA SE OD 8—10. LISTOPADA 1992.


Jubilarni, deseti po redu, INTERALPIN održat će se u Kongresnoj dvorani
u Innsbrucku od 8. do 10. listopada 1992. godine.


INTERALPIN je međunardna stručna izložba: oruđa za zimske službe, otvaranja
i uređenja brdskih predjela, te sredstava za zaštitu i spašavanje u planinskim
područjima. Od izložbenih skupina navodimo one o oruđu za zimske službe za
javne ili privatne potrebe, za uzdržavanje snježnih pista, za osiguranje, spaša


vanje i zaštitu u planinskim predjelima, za mehaniziranu proizvodnju snijega,
za građevine u brdima, te uređenje prostora za informacije i odmor.
Istovremeno održat će se i Austrijsk i da n ž i car a te Prv i među


narodni forum o žičarama. Na međunarodnom forumu o žičarama uz
ostale razmotrit će se i novosti u svezi s europskim integracijskim zbivanjima.
Adresa : Kongresshaus, ges. m.b.h. pf. 533, Rennweg 3 A-6021 Innsbruck,


tel. 05 12 59 36—0, telex 05-33138, telefax 05 12 59 36—7.


INTERALPIN ´92.