DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 141     <-- 141 -->        PDF

dom« u najvećim iznosima ostvariti će se prema planu u drugom i trećem tromjesečju
i to će bitno utjecati na pokazatelje. Radovi na održavanju zgrade obavljaju
se prema troškovnicima i ugovoru s izvođačima.


Nakon rasprave usvojen je Izvještaj o poslovanju i prijedlog o povećanju
plaća zaposlenih u Stručnoj službi Hrvatskog šumarskog društva za 20% od 1.
travnja 1992. godine.


Ad. 3.


Adam Pavlovi ć obavještava Upravni odbor o razlozima zbog kojih predlaže
održavanje 96. Skupštine i Savjetovanja u razdoblju listopad—prosinac 1992.
godine.


Određeni broj naših članova s kojima sam kontaktirao suglasni su s ovim
prijedlogom.


Prema dobivenim informacijama u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hrvatske
očekuje se donošenje novog Zakona o udruženjima građana koji nas obvezuje
na donošenje novog STATUTA i usklađivanje organiziranosti i aktivnosti u ostvarivanju
ciljeva i zadataka utvrđenih u našim programima.


Savjetovanje na temu: »Štete u šumarstvu i preradi drva...« planira se
održati u drugom dijelu rada Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni i usvojeni su prijedlozi:


1.
96. Skupštinu i Savjetovanje održati u listopadu ili studenom 1992. godine.
2.
Predložiti j . p. »Hrvatske šume«, Šumarskom fakultetu, Šumarskom institutu,
Croatiadrvu i Exportdrvu da sudjeluju kao suorganizatori.
3.
Drugog dana organizirati stručnu ekskurziju.
4.
Radna grupa za pripremu: Adam Pavlović, Branimir Prpić, Mladen Figurić,
Nikola Komlenović i Ivan Maričević.
5.
Uvodno izlaganje i Izvještaj o radu 96. Skupštine pripremit će Adam
Pavlović i Ivan Maričević.
6.
Referate za Savjetovanje pripremiti će
1. B. Prpić sa suradnicima
2. M. Figurić sa suradnicima
Ad. 4.


Ivan Maričevi ć dao je kraći izvještaj o pripremama. Ponude za izvođenje
radova zatražili smo od više poduzeća — potencijalnih izvođača. Komisija
u sastavu dipl. inž. Branko Halapija, dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka Antonić
na osnovu usporednih analitički ponuda po stavkama troškovnika i obavljenih
razgovora s predstavnicima ponuđača, predložila je najpovoljnijeg izvođača za
izvođenje radova s kojim je sačinjen ugovor. Odgovarajuća dokumentacija nalazi
se u arhivi Stručne službe HŠD-a.


Ad. 5.


Ivan Maričevi ć dao je određena objašnjenja i prijedloge o pojedinim pitanjima
nakon čega su prihvaćeni prijedlozi: