DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 140     <-- 140 -->        PDF

ZAPISNIK


22. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 28. svibnja
1992. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof dr. Branimir Prpić, mr. Božidar Pleše,
Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., dr. Nikola Komlenović, Nadan
Sirotić, dipl. inž., Iavn Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
društva.
2.
Izvještaj o poslovanju sječanj—ožujak 1992. godine rasprava i usvajanje
odluka.
3.
Informacija o pripremama za održavanje 96. Skupštine Hrvatskoga šumarskoga
društva i Savjetovanja na temu: »Štete u šumarstvu i preradi drva
zbog srpske agresije na Hrvatsku«.
4.
Izvještaj o rezultatima Natječaja za uređenje prozora prizemlja na uličnim
i dvorišnim stranama Šumarskog doma.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Nakon kratkog osvrta Adama Pavlovića i Ivana Maričevića na sadržaj
i neka aktualna pitanja, usvojen je Zapisnik 21. sjednice Upravnog odbora s
napomenom da se suradnji na međudržavnoj razini pristupi, uvijek u skladu ostvarivanja
ciljeva utvrđenih programom i drugim aktima Hrvatskoga šumarskog
društva.


Inicijativa Društva gozdarskih inžen´jerjev in tehnikov Maribor o proslavi 200
obljetnice rođenja Josipa Ressel-a prima se na znanje. Hrvatsko šumarskog društvo
pristupiti će utvrđivanju doprinosa Josipa Ressla za vrijeme boravka i obavljanja
stručnih poslova na području Hrvatske i na toj osnovi odrediti način i
opseg sudjelovanja u spomenutoj proslavi.


Ad. 2.


Kratki ovsrt o uvjetima poslovanja dao je predsjednik Adam Pavlović .
Osnovne podatke o ostvarenim prihodima i rashodima pročitala je Vlatka Anionic,
a komentirao Ivan Maričević. U razdoblju siječanj—ožujak 1992. godinedine
ostvareni su zadovoljavajući poslovni rezultati. Prema pregledu izvršenja
financijskog plana ukupni prihodi ostvareni s indeksom 112,57, a ukupni
rashodi s indeksom 74,76. Troškovi investicijskog održavanja zgrade »Šumarski


380
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 141     <-- 141 -->        PDF

dom« u najvećim iznosima ostvariti će se prema planu u drugom i trećem tromjesečju
i to će bitno utjecati na pokazatelje. Radovi na održavanju zgrade obavljaju
se prema troškovnicima i ugovoru s izvođačima.


Nakon rasprave usvojen je Izvještaj o poslovanju i prijedlog o povećanju
plaća zaposlenih u Stručnoj službi Hrvatskog šumarskog društva za 20% od 1.
travnja 1992. godine.


Ad. 3.


Adam Pavlovi ć obavještava Upravni odbor o razlozima zbog kojih predlaže
održavanje 96. Skupštine i Savjetovanja u razdoblju listopad—prosinac 1992.
godine.


Određeni broj naših članova s kojima sam kontaktirao suglasni su s ovim
prijedlogom.


Prema dobivenim informacijama u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hrvatske
očekuje se donošenje novog Zakona o udruženjima građana koji nas obvezuje
na donošenje novog STATUTA i usklađivanje organiziranosti i aktivnosti u ostvarivanju
ciljeva i zadataka utvrđenih u našim programima.


Savjetovanje na temu: »Štete u šumarstvu i preradi drva...« planira se
održati u drugom dijelu rada Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni i usvojeni su prijedlozi:


1.
96. Skupštinu i Savjetovanje održati u listopadu ili studenom 1992. godine.
2.
Predložiti j . p. »Hrvatske šume«, Šumarskom fakultetu, Šumarskom institutu,
Croatiadrvu i Exportdrvu da sudjeluju kao suorganizatori.
3.
Drugog dana organizirati stručnu ekskurziju.
4.
Radna grupa za pripremu: Adam Pavlović, Branimir Prpić, Mladen Figurić,
Nikola Komlenović i Ivan Maričević.
5.
Uvodno izlaganje i Izvještaj o radu 96. Skupštine pripremit će Adam
Pavlović i Ivan Maričević.
6.
Referate za Savjetovanje pripremiti će
1. B. Prpić sa suradnicima
2. M. Figurić sa suradnicima
Ad. 4.


Ivan Maričevi ć dao je kraći izvještaj o pripremama. Ponude za izvođenje
radova zatražili smo od više poduzeća — potencijalnih izvođača. Komisija
u sastavu dipl. inž. Branko Halapija, dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka Antonić
na osnovu usporednih analitički ponuda po stavkama troškovnika i obavljenih
razgovora s predstavnicima ponuđača, predložila je najpovoljnijeg izvođača za
izvođenje radova s kojim je sačinjen ugovor. Odgovarajuća dokumentacija nalazi
se u arhivi Stručne službe HŠD-a.


Ad. 5.


Ivan Maričevi ć dao je određena objašnjenja i prijedloge o pojedinim pitanjima
nakon čega su prihvaćeni prijedlozi: