DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 140     <-- 140 -->        PDF

ZAPISNIK


22. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 28. svibnja
1992. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof dr. Branimir Prpić, mr. Božidar Pleše,
Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., dr. Nikola Komlenović, Nadan
Sirotić, dipl. inž., Iavn Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
društva.
2.
Izvještaj o poslovanju sječanj—ožujak 1992. godine rasprava i usvajanje
odluka.
3.
Informacija o pripremama za održavanje 96. Skupštine Hrvatskoga šumarskoga
društva i Savjetovanja na temu: »Štete u šumarstvu i preradi drva
zbog srpske agresije na Hrvatsku«.
4.
Izvještaj o rezultatima Natječaja za uređenje prozora prizemlja na uličnim
i dvorišnim stranama Šumarskog doma.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Nakon kratkog osvrta Adama Pavlovića i Ivana Maričevića na sadržaj
i neka aktualna pitanja, usvojen je Zapisnik 21. sjednice Upravnog odbora s
napomenom da se suradnji na međudržavnoj razini pristupi, uvijek u skladu ostvarivanja
ciljeva utvrđenih programom i drugim aktima Hrvatskoga šumarskog
društva.


Inicijativa Društva gozdarskih inžen´jerjev in tehnikov Maribor o proslavi 200
obljetnice rođenja Josipa Ressel-a prima se na znanje. Hrvatsko šumarskog društvo
pristupiti će utvrđivanju doprinosa Josipa Ressla za vrijeme boravka i obavljanja
stručnih poslova na području Hrvatske i na toj osnovi odrediti način i
opseg sudjelovanja u spomenutoj proslavi.


Ad. 2.


Kratki ovsrt o uvjetima poslovanja dao je predsjednik Adam Pavlović .
Osnovne podatke o ostvarenim prihodima i rashodima pročitala je Vlatka Anionic,
a komentirao Ivan Maričević. U razdoblju siječanj—ožujak 1992. godinedine
ostvareni su zadovoljavajući poslovni rezultati. Prema pregledu izvršenja
financijskog plana ukupni prihodi ostvareni s indeksom 112,57, a ukupni
rashodi s indeksom 74,76. Troškovi investicijskog održavanja zgrade »Šumarski


380