DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 135     <-- 135 -->        PDF

DRAVSKI ABONOS HRASTA LUŽNJAKA


Sušna razdoblja i uzvodni sistem hidroelektrana s velikim akumulacijskim
bazenima učinila su vodostaj Drave u ljetu 1990. niskim, što je i omogućilo vađenje
trupaca abonosa hrasta lužnjaka iz korita rijeke. Veći trupac izvađen je u bli-


Slika 1. Pregled mjesta nalaza abonosa lužnjaka
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 136     <-- 136 -->        PDF

zini Gabajeve Grede na desnoj obali na 214 km toka rijeke Drave (slika 1. oznaka


1.). Deblo je rijeka Drava urušila u svoj tok za´jedno s korijenskim dijelom. Za
usporedbu njegovih dimenzija s dimenzijama rastućih stabala bilo je potrebno
procijeniti mjesto gdje počinje nadzemni dio, to je na oko 70 cm dužine. Dužina
izvađenog dijela stabla-trupca je oko 13 metara, bez korijenskog dijela. Na cijeloj
dužini ne nalazimo ostatke od grana što pretpostavlja da je stablo raslo
u gušćoj sastojini. Impozantnost dimenzija na izvađenom trupcu više se odnosi
na opseg (promjer), nego na dužinu, iz razloga što je zbog veličine vršni dio
prepiljen i ostao u Dravi. Promjer je određen iz opsega i na čitavoj dužini trupca
on nije manji od 110 cm. To su promjeri bez kroe i bijeli koji su tijekom godina
istruli i otpali. Volumen je određen sekcioniranjem pomoću složene Huberove
formule i iznosi 15.11 m3 (tabl. 1). Boja drva ´je tamnosmeđa. »Prsni promjer«
145 cm (slika 2).


:


Slika 2. Abonos lužnjaka iz 214 km toka Drave


(Foto: K. Arač)


Drugi trupac izvađen je na lijevu obalu na 217 km Drave u blizini Otočke
(slika 1. oznaka 2). Dužini trupca također je odbijen procijenjen podzemni dio,
dok su posezi izmjereni bez otpale kore i bijeljike. Volumen je određen pomoću
složene Huberove formule i iznosi 5,03 m:l (tabela 2). »Prsni promjer« 127 cm. Broj
godova na 4 ,15m iznosi 163 (slika 3). Boja drva je crna.


Treći trupac izvađen je na šljunčan »Keter« (slika 1. oznaka 3), udaljenoj oko
2 km zračne linije od desne obale Drave približno na 227 km toka. U razgovoru
s radnikom šljunčare Lončarićem saznajem: »Trupac je izvađen sa dubine oko
6 m. Dio toga trupca (slika 4.) zapravo je bi oprepifjen na oko 3 m od korjena.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 137     <-- 137 -->        PDF

Tablica 1.
Brojsekcije
Dužina
sekcije Opseg Promjer
Drvna
masa
m cm cm m*


1.
2.
3.
4.
5.
6.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,94
468
398
380 360
346
348
149
127
120 115
110
111
3,49
2,53
2,26
2,08
1,90
2,85
15,11
Tablica 2.
1.
2.
2,00
2,00
430
360
137
115
2,95
2,08
5,03
Tablica 3.


di da ds g


(m) (m) (m) (m2)
1« 2,05 1,70 1,87 2,746
1„ 1,64 1,54 1,59 1,986
volumen = 10,96 ms


Napomena:
Mjerenje cijelog opsega u tablici 1. i 2. na nekim mjestima nije se moglo
izvesti, jer prilikom izvlačenja dio trupca ostao je zabijen u šljunkovito — pješčanu
obalu. Stoga je procjenjena i izmjerena polovina opsega. Pretpostavio sam da je
i druga polovina iste veličine i time dobio cijeli opseg, ali manje precizan.


Ovo je ujedno i najveći primejrak od do sada 15-ak iskopanih na radilištu.« Dužina
preostalog dijela iznosi 4,63 m. Promjeri su izmjereni bez otpale kore i bijeli.
Boja drva je crna. Broj godova na debljem prepiljenom kraju iznosi oko 260.
Volumen je izračunat pomoću Smalianove formule i iznosi 10,96 m3 (tabela 3).


Stabla lužnjaka ovih dimenzija sve rijeđe nalazimo u našim sastojinama. Za
usporedbu izmjereni su opsezi 6 stabala lužnjaka kod Šumarije u Repašu kao ostatku
negdašnjih starih šuma. Opsezi su mjereni u prsnoj visini zajedno s korom.
Ako od ove izmjere odbijem odvostruku debljinu kore (izmjeren je samo mrtvi dio
ritidoma, dok živi dio kore i bijelji nije izmjeren, jer bismo tada morali bušiti
stabla) dobijemo približan promjer bez kore i najveći promjer inzosio bi 140 cm.


Nameću se pitanja:


1. Koliko dugo su se trupci nalazili ispod vode?
Potapanje drva očituje promjenu intenziteta boje, konkretno kod lužnjaka zbog
kemijskih reakcija između trijeslovina i soli željeza vode. Na osnovu toga procjenjujemo
vrijeme koliko je drvo bilo pod vodom, pomoću:


ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 138     <-- 138 -->        PDF

HBBHHI


mSmmeSm


WmM


-


Sfr´fca 3. Aftorcos lužnjaka iz 211 km toka Drave


(Foto: D. Sešok)


Ü


..:;´-´´ *.P. ´ : "


4i1-fiiiS


S/f/ca 4. A&OMOS lužnjaka sa radilišta »Keter«


(Foto: K. Arač)


578
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 139     <-- 139 -->        PDF

— promjene intenziteta boje (od žuto-smeđe prema tamno smeđoj do crne
boje)
— količina željeza u drvetu — pepelu
2. Kada su stabla živjela?
Primjenom metode za određivanje starosti fosila pomoću radio-aktivnog ugljika
,4C. (»karbonska ura«)


Odgovori na prvo i drugo pitanje morali bi se poklapati. Najvjerojatnje je
trupac pd ovodom od onog vremena kada je biljka prestala živjeti tj. kaad je
bila urušena u rijeku.


3. Odakle su ovdje prispjeli trupci?
lako je današnja vegetacija priobalja od 212-og do 227-og km obrasla od drveća
bijelom vrbom, crnom johm oi crnom topolom, stabla su vjerojatno rasla na
samom mjestu pronalaženja. Moguće je da su i prispjela iz bližeg gornjeg toka,
što je moguće glede uzdužnog profila rijeke Drave (slika 5).
may


Slika 5. Uzdužni profil rijeke Drave


Prema kazivanju pok. Mate Rašana, negdašnjeg lugarskog pomoćnika 20-tih
godina: »Šuma takovih dimenzija postojala je na području Gabajeve Grede do
oko 1917. g. Oborena stabla bila su promjera preko 2 m. Izvoženi su pomoću kolica
koja su konji vukli po šinama sve do Virja.«


Teško je povezati ovu šumu s trupcima, jer oni su predstavnici još davnijeg
vremena i predstavljaju ostatak negdašnjih prašuma.


Dakle, rijeka Drava uspjela je dugo skrivati svoje tajne, te nam ih odati
u vrijeme kada je nestalo ovakvih gorostasa, gorostasa koji danas zasjenjuju
stabla hrasta lužnjaka uzrasla u šumskim sastojinama Podravine i izvan nje.


Krunolsav Arać