DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 134     <-- 134 -->        PDF

ZAKLJUČNE NAPOMENE


Prva akcija na sakupljanju priloga za gradnju Šumarskog doma pokrenuta
nakon Godišnje skupštine 1889. godine, nije uspjela. Situacija se bitno
mijenja 1895. godine kada počinju pripreme za milenijsku izložbu 1896. godine
u Budimpešti. U Spomenici je zapisano da je na sjednici koju je sazvala
Kr. zemaljska vlada za 17. ožujka 1895. zaključeno kako se »šumarski
paviljon ima tako sagraditi, da će kasnije skupa sa izloženim predmetima
moći služiti kao novoutemeljeni šumarsk i muze j u Zagrebu«, i dalje,
da će se »u tu svrhu predati paviljon sa svim svojim izlošcima hrv.-slav.
šumarskom družtvu, koje će imati osnuće šumarskog muzeja na sebe preuzeti
«. Te zaključke odobrila je i »Nj. Preuzvišenost g. ban« Khuen-Hederväri.
Ban je, kasnije, odobrio i prodaju šumarskog izložbenog paviljona u korist
Šumarskog doma u kojem će biti i šumarski muzej. Prikupljanje dobrovoljnih
priloga uspjelo je utoliko što je doprinos imovnih općina iznosio 8.550
forinti. Imovne općine ustupile su besplatno i svoje izloške tj. drvne proizvode
(slavonska hrastovina i dr.) za muzej Sve ovo imovne općine mogle su
izvršiti ne samo po zaključku svog gospodarskog odbora nego i u odobrenju
Zemaljske vlade, Odjela za šumarstvo, odnosno bana. Na pitanje, tko je bio
spiritus movens svih tih akcija, odgovaramo da je to bio Ferdo Zikmun dovsky
, zemaljski šumarski nadzornik i predsjednik šumarskog društva.
Zikinundovsky se u Spomenici u toj akciji izričito ne spominje, ali o tome
ne može biti dvojbe, tim više, što mu i suvremenici priznaju zasluge za osnivanje
Šumarskog muzeja (vidi Šum. list, 1992., br. 3—5).


U Spomenici se navodi, da je »u političkom smislu toli omražena absolutna
vladavina pedesetih godina (Bachov apsolutizam — O. P.) kojoj i
strani historičari priznaju, da se je za podignuće materijalne kulture svojski
brinuti stala, pomišljala i o potrebi ustrojstva jedne šumarske škole u Hrvatskoj
«, a ne spominje da je dosta prije tog vremena to predlagao i Franjo
Šporer (vidi Šum. list 1976. br. 7—9). Naime, Franjo Šporer je u Listu mčsečnom
Gospodarskog društva 1843. godine objavio OSNOVU pravdah za
horvatsko-slavonski šumarstveni zavod u kojem bi, uz ostalo, bio zadatak
»odgojenjeh sposobnih šumarah, lovacah i zemljomeraca«. Za svoj prijedlog
našao je potvrdu ne samo u Gospodarskom društvu, koje ga je objavilo u
svojem glasilu, nego i kod Panzera (u Listu mesečnom 1845) te kod Dragutina
Kosa koji u svojoj raspravi, objavljenoj 1847. godine, Das Forstwesen
in Croatien — Ein Beutrag zur Kenntniss und Verbesserung tj. Hrvatsko
šumarstvo — jedan prilog o stanju i poboljšanju. U Spomenici ta nastojanja
nisu ni spomenuta, vjerojatno zbog toga što je na njih pao veo zaborava.


»Vrieme Francuza«, koje Spomenica pozitivno ocjenjuje, odnosi se na
Provinciju Iliriju (1809—1813) u kojoj je bio dio Hrvatske s desne obale
Save sve do bosansko-turske granice, Istra i Dalmacija, te Kranjska sa sjedištem
u Ljubljani.


Uredništvo