DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Osim toga obratila se je družtvena uprava ponovno molbom na prijatelje i
članove družtva radi prinosa za gradnju šumarskoga doma i muzeja, te je povodom
toga sakupljena liepa svota od ukupno 11.454 for. 63 nč.


Neka mi bude dozvoljeno da svim plemenitim darovateljima izjavim na ovom
mjestu ponovnu srdačnu hvalu na družtvu učinjenom dobročinstvu, a ugledali se
taj primjer ostali mogućnici i korporacije domovine naše.


Napose pako stavljam na srdce gg. družtvenim članovom, da i nadalje ustraju
u sabiranju prinosa za šumarski dom, ne gledeć na to, što je šumarski
dom jur podignut, jer čim više bude družtvenoj upravi sredstva na razpoložbu
stajalo, tim će ona moći sjedne strane laglje preuzetoj obvezi družtva u pogledu
odplate zajma udovoljiti, a i s druge strane promicati svrhe, koje su družtvu pravilima
opredieljene.


Osim gore izkazanih prinosa i podignutog zajma kod brodske imovne obćine,
upotrebljene su za pokriće gradjevnih troškova i sve družtvene glavnice, koje su
bile većim dielom uložene u vriednostne papire, osim jedinih 3l5/o. srećaka zemljovjeresijskog
zavoda u Beču u nominalnoj vriednosti od 1000 for., koje su bile
svojinom utemeljitelj ne družtvene zaklade, a pošto je ta zaklada, kao takova
prestala bitisati, to upitne srećke, buduć bez opredieljene svrhe, po naravi stvari
postale čistim vlastnićtvom družtva.


Glasom odnosnih novčanih dnevnika pojedinih zaklada, pridoniele su za gradnju
šumarskoga doma pojedine družtvene zaklade kako sliedi:


Utemeljiteljna zaklada 13.948,87
Pripomoćna zaklada 4.907,56
Literarna zaklada 353,15
Šumarskoga doma 1.198,69


Ukupno 20.408,27


Od tih zaklada prestaju dalje obstojati utemeljiteljna, literarna i zaklada
šumarskog doma.


Nasuprot se za pripomoćnu zakladu vodi i nadalje posebni dnevnik i posebni
obračun, pošto je družtvenim pravilima toj zakladi namienjena zasebna svrha.


Glavnica te zaklade, koja je u iznosu od 4907 for. 56 nč. uložena u gradnju
šumarskog doma, imati će se u buduće ukamaćivati sa 4%, te odnosni kamati namiriti
iz redovitih družtvenih prihoda i upotrebiti u svrhe zaklade.


Konačno su za pokriće gradjevnih troškova šumarskoga doma i muzeja upotrebljeni
utržci u iznosu od 15,033 for. 85 nč. koji su polučeni prodajom na milenijskoj
izložbi u Budimpešti izloženog drva, što su ga krajiška investicionalna zaklada
i krajiške imovne obćine družtva u tu svrhu poklonili.


Akoprem račun o gradnji šumarskog doma još zaključen nije, to mogu ipak
slavnoj skupštini izviestiti, da je dosele ukupno izdano oko 109.000 for., dočim je
družtvu stajalo na razpoložbu ukupno 116.896,75, ne uračunav k tomu 5000 for.,
votiranih po slavnoj I. hrv. štedioni za uredjenje šum. muzeja, koji još podignuti
nisu.


Imade s toga nade, da će se moći brodskoj imovnoj obćini od podignutog
zajma još barem 5000 forinta povratiti, čime bi se i godišnja odplata snizila od
4200 for. na 3900 for.


369