DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 127     <-- 127 -->        PDF

REDOVITA XXII. GLAVNA SKUPŠTINA HRVATSKO-SLAV.
ŠUMARSKOGA DRUŽTVA.


Nakon svečanog otvorenja šumarskoga doma i šumarskoga muzeja obdržavalo
je hrv.-slav. šumarsko družtvo u družtvenih prostorijah šumarskoga doma svoju
svečanu XXII. redovitu glavnu skupštinu.


Skupštini predsjedao je družtveni predsjednik Presv. gosp. Mark o gro f
Bombelles . Ovaj je u prvom redu pozdravio prisutnog zastupnika kr. zem.
vlade Presvietlog gospodina kr. banskog savjetnika dra. Ivana Mallina,
a za tim izaslanike i zastupnike družtva i korporacija, s kojimi šumarsko družtvo
u svezi stoji.


Prisutni bijahu: od strane hrv.-slav. gospodarskog družtva g. Žiga pl. Stoci
s, zatim od strane kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcih gg. profesori
A. Lenarči ć i I. Partaš . Na skupštini zastupahu: slavonsko gospodarsko
družtvo predsjednik grof M. Bombelles i tajnik A. Borošić, kranjo-
primorsko šumarsko družtvo i austrijsko državno šumarsko družtvo družtveni
podpredsjednik F. Zikmundovsky , ugarsko šumarsko družtvo kr. šumarnik
i upravitelj šumarskog ureda u Otočcu Vinko Nagv.


Presvietlog g. banskog savjetnika dra. Ivu M a 11 i n a, kao i ostale goste,
pozdravila je skupština burnim: Živili!
Za tim nastavi presv. g. predsjednik: »Prije nego predjemo na dnevni red
naše današnje glavne skupštine, imamo da izvršimo jednu tužnu dužnost.


Svima Vam je, veleštovana gospodo, poznat grozan čin, što ga učini ubilačka
ruka u Ženevi, koji je prekinuo nit života Njezinog Veličanstva premiiostive kraljice
Jelisave , razcvilio srdce Njegovog Veličanstva našeg premilostivog kralja
Franje Josipa I. i u crno zavio Njegov vladalački dom i sve narode monarhije.


Sva Europa, cio civilizovani sviet sgrozio se nad tim djelom ljudske nemani,
koja u svojoj anarističkoj razvratnosti ote premilostivom vladaru ljubeču suprugu,
djeci brižnu majku, narodima premilostivu vladaricu, a svemu svietu veliku
dobročiniteljicu.


Pa dok Evropa snuje, kako da anarhističkoj hydri glavu sgazi, kupe se narodi
monarhije oko posvećene osobe Njegovog cesarskog i kraljevskog apostolskog
Veličanstva premilostivog našeg kralja i gospodara, šalju molitve Svevišnjemu,
da Mu u težkim časovima bol ublaži, da ga kriepi i jači, i podieli Mu
snage, da i taj težki udarac hrabro podnese.


Veleštovana gospodo! Narod hrvatski, koji je bio vazda prvi medju prvimi,
kad se je radilo o previšnjem priestolju, koji je stotine i stotine puta krvlju svojom
dokazao vjernost svoju prama vladalačkom domu i posvećenoj osobi Njegovog
Veličanstva, i u ovoj je tužnoj sgodi dao vidna izraza svoje velike tuge i
podaničke vjernosti. Pak i mi, gospodo, sakupljeni na današnjem našem sboru,
priključimo se izjavama sućuti i molitvama naroda, te uzkliknimo: Slava kraljici
Jelisavi! (Slava! Slava!)


Veleštovana gospodo! Naš ovogodišnji sastanak važan je dogadjaj u životu
našega družtva.


Gradnjom vlastite družtvene sgrade »šumarskoga doma« i uredjenjem »šumarskog
muzeja«, koje danas otvorismo, znatno se proširuje djelokrug našega
družtva i stvaraju novi uvjeti za unapredjenje interesa družtva i družtvenih čla