DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Na dne 20. listopad a 1898. u 10 sati prije podne obavljeno je svečano
otvorenje novosagradjenog šumarsko g doma , u kojem su smještene dvorane
šumarske akademije, šumarski muzej i prostorije hrv.-slav. šumarskog
družtva, te hrv. družtva za gojenje lova i ribarstva. Povodom toga svetčanog
otvorenja doma bili su foyer i stubište prekrasno ukrašeni eksotičnim biljem i
zelenilom, a u hodnicima kretala se množina šumara iz svih krajeva domovine,
koji su pohrlili u bieli Zagreb, da drže svoju skupštinu i da proslave ovu najnoviju
fazu u naprednom razvitku šumarske struke.


Odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva sa predsjednikom Markom
grofom Bombellesom i podpredsjednikom Ferdom Zikmundovskyje
m na čelu, dočekao i pozdravio je u stubištu presv. gospodina odjelnog predstojnika
Otona pl. Krajcsovicsa-Iločkoga, koji je u ime svietloga bana
otvorio dom. Sa presvietlim gospodinom došla su gg. banski savjetnik dr. Ivo
M a 11 i n i odsječni savjetnik Teodor M a 11 i n, dočim su prije već stigla gg.
prorector dr. Josip D o č k a I, rector dr. Josip Š i 1 o v i ć sa profesorskim sborom,
ravnatelj I. hrv. štedione g. Milivoj Crnadak , članovi porote, koja je
prosudjivala osnove za gradnju doma, gg. gradj. savjetnik Herman Boll e i
grad. tehn. savjetnik Milan Len u ci.


Družtveni predsjednik Marko grof Bombelle s oslovio je presv. g. odjelnog
predstojnika Otona pl. Krajcsovicsa-Iločkoga ovim govorom:


»Presvietli gospodine!


Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo radilo je več desetak godina na tome,
da sebi u glavnom gradu Zagrebu podigne vlastiti »šumarski dom«, koji ima da
bude obilježjem njegova rada i svjedokom njegova života.


To nastojanje družtva vidimo evo danas ostvarenim.
Otčinskom skrbi preuzvišenoga gospodina bana Dragutina grofa Khuen -
Hedervary-a pod porom prijatelja i požrtvovnošću svojih članova podigosmo
ovaj dom, uredismo u njemu šumarski muzej i smjestismo u nj šumarsku
akademiju.
Tim udarismo na ovaj dom očit biljeg, da bude duševnim stjecištem svih
prijatelja šumarske struke, da bude dom prosvjete i dom znanosti.
Čast mi je stoga u prvom redu umoliti Presvietlost vašu, da izvoli kod Njegove
Preuzvišenosti, svietlog bana, biti tumačem duboke zahvalnosti, što ju hrvatsko-
slavonsko šumarsko družtvo goji naprama Njegovoj Preuzvišenosti, a zatim
neka mi je dozvoljeno izjaviti Presvietlosti Vašoj srdačnu zahvalnost što je
Presvietlost Vaša, odlikujuć hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo, izvoljeva ovamo
potruditi se, da osobno otvori naš šumarski dom i muzej.«


Presvietli gospodin pl. Krajcsovic s odgovorio je na to, da ima prije
svega dati izraza sažaljenju svietloga bana, što mu nije moguće da osobno prisustvuje
otvorenju ovog, velevažnoj kulturnoj zadaći namienjenog doma. Uvjeren
je da svietlomu banu u tom času srce kuca od radosti, što je zajedničkom i složnom
radu hrv.-slav. šumarskog družtva uspjelo, da podigne ovaj dom. Sa željom:
»vivat, floreat i crescat« proglašuje šumarski dom otvorenim!


Oduševljenim klicanjem »živio!« popratili su prisutni ove rieči presv. gospodina,
koji je zatim sa ostalom gospodom pod vodstom družtvenoga predsjednika


M. grofa B o m b e 11 e s a pregledao sve prostorije doma i pohvalno se izrazio
o uredjenju muzeja.
366