DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 125     <-- 125 -->        PDF

ljudskoga znanja, sveučilište pozdravlja u ovoj školskoj godini novu naučnu struku,
koja mu je prirasla.


Na temelju zakona od 13. ožujka 1897. o promicanju gospodarstva u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, visoka je kr. zemaljska vlada naredbama svojim od


7. listopada 1898. broj 66.101 i 66.102. uredjenjem šumarske obuke i izdanjem
naukovnoga i izpitnoga reda za slušatelje šumarstva ustrojila na sveučilištu t ečaj
za slušaoce šumarstva, koji je po zakonu pripojen mudroslovnom
fakultetu.
Naša je domovina plodna, ona obiluje dobrim tlom, na kojem nam hrana
uspješno rodi, koja nam daje plemenitu lozu i na kojem rastu koristna stabla.
Tomu se tlu posvećuje materijalna i intelektualna briga, pa kako se poljodjelstvom
umiju baviti i najniži slojeva naroda, kako gojitba i preporod vinograda
dolaze do najvišega savršenstva, osjećala se potreba, da se i šumska kultura pridigne
i ozbiljnom i znanstvenom disciplinom stvore koristni i praktični uslovi za
narodni naš gospotiarstveni život.


Bogatstvo naših šuma, velika potreba i izvoz naših drva, svestrano zanimanje
i trgovanje s ovim našim domaćim proizvodom, kojim se dičimo i ponosimo,
uputilo je naš visoki sabor i visoku kr. zem. vladu, da šumarsku struku povjeri
najvišemu učevnomu zavodu u zemlji, kako bi se na strogo znanstvenoj podlozi
učila i razvijala, i kako bi se razširili našem mladom naraštaju ne samo u prometnom
privatnom saobraćaju, već i otvorili putevi k javnim višim službama u
našoj domovini.


Zahvaljujući visokomu saboru i visokoj kr. zem. vladi, da su sa sveučilištem
spojili tu naučnu struku, bit će red na ovom sveučilištu da ju podigne, usavrši
i prilagodi potrebi naroda, i da ona postane vrelom intelektualnoga i materijalnoga
njegova razvitka.


Pozdravljam s toga s radošću otvorenje šumarskoga tečaja na našem sveučilištu,
a smatram svojom ugodnom dužnošću, da ujedno pozdravim sve prijatelje,
promicatelje i stručnjake šumarstva, koji su se u ovoj dvorani sakupili, da
s nami zajedno proslave otvorenje šumarskoga tečaja.


Slušaoce pak šumarstva privijamo otčinskom ljubavlju na naša srca, te im
preporučam, da se kolegijalno paze sa svojim drugovima, a ujedno poštuju zakoniti
red u ovom sveučilištu.


Ne mogu, a da se u ovom svetačnom momentu ne sjetim i na šumarsko-
gospodarsko učilište u Križevcima, odnosno na njegove bivše pitomce. I ovi se
raduju, da se je njihova davna želja izpunila da ,si u Hrvatskoj podigne šumarska
naobrazba do akademičke. Eto, ta se njihova vruća želja izpunila. No kako
je spomenuto učilište bilo predtečom šumarske akademije, to i slušaocima potonje
na srce stavljam, da čuvaju harnu spomen na križevačko učilište, koje je
uzgojilo mnoge vrstne šumare, i koji su sav svoj mar i trud uložili, da goje i
čuvaju šume — to neprocjenivo narodnje blago. Njima se u mnogom imate zahvaliti
da ne ćete ,doći u neobradjeno polje, od njih rado primajte dobre savjete,
jer se osnivaju na izskustvu — učitelju valjanoga gospodarstva« —.


Nakon dovršene svečane inštalacije-rektorove, otišlo je mnogo gg. skupštinara
u narodno zemaljsko kazalište, u kojem se je u čast glavne skupštine hrv.-
slav. šumarskoga družtva uz sjajnu razsvjetu davala opera »Porin«, remek djelo
našega Lisinskoga.


365