DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Hrvatsku, devastaciju Dalmacije i Istre u mletačko doba, i obriče u ime sveučilišta
i njegovih profesora, da če sve uraditi, što će biti u interesu šumarske obuke.
Za to pako, što se ustraja šumarska obuka, hvali u prvom redu saboru, koji je
stvorio odnosni zakon, u drugom redu kr. zem. vladi, koja je omogućila da je
ovaj zakon već ljetos u život priveden, te izriče napokon želju, da se izpune sve
nade, koje se spajaju s novim zavodom.


Zem. šumar, izvjestitelj, odsječni savjetnik Ferdo Zikmundovsk y hvali
banskom savjetniku dru. M a 11 i n u, što je dao šumarskom družtvu sgode, da
vidi Božjakovinu, te mu želi najbolji uspjeh.


Šumarnik Makso P r o k i ć iz Mitrovice zahvaljuje se u ime šumara vladi i
njezinim prisutnim zastupnicima na pozivu u Božjakovinu, gdje je u kratko vrieme
mnogo stvoreno, pa će se na temelju došle stečenih izkustva za cielo polučiti
još ljepši rezultat; za to jamči već ime banskog savjetnika dra. Ive Mallina. Čestita
sebi i svojem stališu, što je na čelu zemaljskog šumarstva dr. Ivo Mallin.
(Živio).


Nadšumar Dragutin Nanicin i iz Djakova zahvaljuje rektoru magnificu na
prijaznim riečima i nada se, da će šumarska obuka sveučilišta odgojiti ne samo
vrstne činovnike, već i dobre Hrvate.


Šumarnik L a k s a r iz Belo vara nazdravlja grofu Marku Bombellesu
velezaslužnom predsjedniku hr.-slav. gospodarskog družtva, i nada se, da će hrvatska
aristokracija sliediti njegov primjer u promicanju gospodarskih svrha.


Pošto su još govorili prof. dr. Segen i prof. dr. G o r j a n o v i ć, ovaj zdravicu
kućedomaćini dru. Ivi M a 11 i n u, digao se je presv. gosp. banski savjetnik
dr. Mallin , zahvalio se na tolikim izjavama priznanja, koje ću mu poticalom
biti za budući rad. No on ne bi mogao raditi tako intenzivno oko promicanja
gospodarstva, kad ne bi imao oslona u povjerenju svietloga ban a i zamjenika
njegova, presv. gosp. odjelnoga predstojnika Otona pl. Krajcsovisca , koji
odobravaju njegove intencije. Svietli je ban s oduševljenjem prihvatio ideju, da
se znanost spoji sa najpraktičnijom strukom gospodarskom. U svietlom e
banu ima narod uviek najboljega zagovornika i promicatelja,
te najmoćniju zaštitu. Laskave rieči, koje su danas izrečene na
njegovu adresu, mora s toga primiti kao da su izrečene uzvišenomu glavaru zemlje
kojemu ovim nazdravlja. (Oduševljeno burno »2ivio ban!«)


Družtvo se je za tim uputilo na kolodvor i vratilo iza 2 sata poslije podne
posebnim vlakom u Zagreb.


Povodom otvorenja kr. šumarske akademije kao šumarskog odjela na mudroslovnom
fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, počašćeno je hrv.-
slav. šumarsko družtvo pozivom, da izvole gg. družtveni članovi u što većem
broju prisustvovati svečanoj instalaciji rektora magnifica za god. 1898/9, koja se
je istoga dana u velikoj dvorani glazbenoga zavoda predvečer obdržavala.


Uz družtveno predsjedničtvo i upravljajući odbor prisutvovalo je ovoj svečanosti
vrlo mnogo članova, koji su skupštini došli, te se je istih veoma dojmila
liepa besjeda, kojom je odstupajući rektor magnificus dr. I. Dočkal pozdravio
prve slušatelje šumarstva na zagrebačkom sveučilištu i liepe rieči, kojima se je
sjetio kr. gospodarskog i šumarskog učilišta križevačkog i njegovih bivših pitomaca.
Odnosni dio toga govora glasi:


»Sveučilište bilježi u ovoj školskoj godini osobito važan dogadjaj u razvitku
i životu svomu. Popunjujući se i usavršujući se postepeno u raznim granama


364