DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 123     <-- 123 -->        PDF

SVEČANO OTVORENJE ŠUMARSKOG DOMA I ŠUMARSKOG MUZEJA


Svečano otvorenje šumarskog doma i šumarskoga muzeja spojeno je sa obdržavanjem
redovite XXII. glavne skupštine hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva,
koja je obdržavana na 20. listopada g. 1898. u Zagrebu.


U tu svrhu sabralo se je iz svih krajevah Hrvatske i Slavonije 106 družtvenih
članova, da ovu riedku svečanost uveličaju.


Dan prije obdržavanja glavne skupštine t. j . na 19. listopada poduzeli su sabrani
članovi družtva pod vodstvom družtvenog predsjednika Presvietlog gospodina
Marka grofa Bombelles-a izlet na zemaljsko dobro u Božj altovi
ni, da razgledaju šumarsko-botanički vrt kr. šumarske akademije.
Izletnike predvodio je Presv. gosp. kr. banski savjetnik dr. Ivo Maliin,
a priključio im se je i liepi broj profesora kr. sveučilišta Franje Josipa I.
u Zagrebu, a na čelu im rector magnificus Vel. g. Dr. Josip Šilović.


Na kolodvoru božjakovinskom dočekao je goste ravnatelj dobra g. Mahne r
sa svojim osobljem, te su nakon kratka pozdrava svi krenuli na priredjenih kolih
u mjesto. Pod vodstvom gg. banskog savjetnika dra. Malina , kulturno-tehničkog
savjetnika P i s a č i ć a, povjerenika za gospodarstvo Frangeš a i ravnatelja
Mahne r a potanko je razgledano dobro. Naročito su našli obče i podpuno
priznanje novi veliki voćnjak, ribnjaci i botanički vrt.


Šumarsko botanički vrt osnovan je u starom perivoju te obuhvaća
22 jutra. Osnovu je sastavio i sve radnje rukovodio nadvrtlar sveučilišnog botaničkog
vrta u Zagrebu gosp. Viteslav Durchanek . Vrt je uredjen u slogu englezkih
parkova, te je jedan dio odredjen za šumsku floru, a drugi za cjelokupnu
hrvatsku floru. Imadu se tu s vremenom sve biline, koje u Hrvatskoj rastu, prikazati
u karakterističnom okolišu, u kojem živu. Treći dio služiti će pokusom
profesora i djaka. Kašnje će se urediti uz postojeći staklenik i drugi još potrebiti
staklenici. Čitava uredba botaničkog vrta mnogo se je svidjela, i našla obće priznanje.


Izletnici su za tim razgledali razne gospodarske uredbe, staje, tvornicu žeste,
sirarnicu mljekarski odjel i t. d. Mnogo su se divili i proizvodom povrća, medju
kojim hrenu od pol metra duljine, ogromnoj repi, celeru i t. d.


Pošto je medjuto nastalo podne, rado su se izletnici odazvali pozivu presv. g.
dr. M a 11 i n a na mrzli doručak. Kad su se nešto okriepili, ustao je banski savjetnik
g. dr. M a 11 i n, te je na ime kr. zem. vlade pozdravio prisutne. Izjavivši
svoju radost, što su se članovi družtva tako mnogobrojno odazvali pozivu i ovdje
sakupili, spomenuo je, da je u prvom redu bila svrha izletu, da se razgleda šumarsko-
botanički vrt, koji ima da služi šumarskoj obuci. No istodobno imala su gospoda
prilike, da razgledaju uredbu ovog zemaljskog dobra. Što se toga tiče, učinila
je kr. zem. vlada, — odnosno njezini organi — sve sa sviešću, da je svoje
najbolje sile posvetila u to ime, da stvori za ekonomski napredak zemlje nešto
koristna i dobra. Moguće je, da se je počinilo i pogriešaka. no tada je i patriotska
dužnost svakoga, da reče svoje mnienje. Što se specijalno tiče šumarstva, zem.
je vlada smatrala svojom dužnošću, da obuku ove po nas vrlo važne struke uzporedi
s ostalim naukama i strukama, te očekuje od sjedinjenja sveučilišta i gospodarskih
zavoda s jedne strane, te gospodarskih produktivnih struka s druge strane
povljne rezultate za znanost i za produkciju.


Sveučilišni rektor dr. Šilovi ć pozdravlja sakupljene šumare na ime sveučilišta,
s kojim se evo spaja šumarska obuka. Upozoruje na važnost šuma za