DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 120     <-- 120 -->        PDF

trebali su biti dani podaci o šumarskom domu i šumarskom muzeju, Kr.
gospodarskom-šumarskom učilištu u Križevcima te »historija hrv.-slav. šumarskog
družtva«. U okviru povijesti Društva trebali bi se donijeti životopisi
sa slikama svih dotadašnjih društvenih predsjednika, podpredsjednika,
tajnika i urednika društvenog organa. Međutim, kasnije je odlučeno da se
društvena povijest i životopisi izdaju za 25-godišnjicu Šumarskog društva
kao II. dio Spomenice.


ŠUMARSKI DOM I ŠUMARSKI MUZEJ


Na XIII. redovnoj glavnoj društvenoj skupštini održanoj »u kr. i slobodnom
gradu« u Osijeku 4. rujna 1889. godine, prihvaćen je prijedlog šumarnika
Maksa P r o k i ć a


»da si hrv.-slav. šumarsko družtvo u glavnom zemaljskom gradu Zagrebu
sagradi svoj vlastiti dom.«


U provedbi ovog zaključka društvene skupštine Upravni se odbor »obratio
... posebnom okružnicom na sve mogućnike i prijatelje šumarstva u
zemlji« za novčanu pomoć, a gradu Zagrebu za besplatnu dodjelu gradilišta.
Odaziv je bio slab, jer se do kraja 1893. godine sakupilo svega 291 forintu
i 70 novčića a gradska skupština 1890. godine odbila je molbu za besplatnu
dodjelu gradilišta. Takav nepovoljan ishod prve akcije za gradnju doma odgodio
je nastavak ostvarenja do 1896. godine.


Nastavak koji je uslijedio tek 1896. godine vezan je s održavanjem Milenijske
izložbe u Budimpešti. Naime, »kraljevine Hrvatske i Slavonije u
posebnom paviljonu izložile su bile predmete, zasječajući u struku šumarsku
i lovačku, kao i u drvarski obrt.« Izložba je bila programirana tako da
se izložbeni paviljon sa svim izlošcima prenese u Zagreb i uredi kao šumarski
muzej. To je bio zaključak »enquetne sjednice predstavnika autonomne
šumske uprave/´ kao i šumske uprave krajiških imovina obćina«, koja je na
osnovi poziva »kr. zemaljske vlade održane 17. ožujka 1895. godine«. Tada je
zaključeno da se izložbeni paviljon prenese zajedno sa svim eksponatima
u Zagreb kao osnovica »šumarskog muzeja hrv.-slav. šumarskog družtva«.


Izložbeni paviljon međutim nije prenesen u Zagreb, jer je »upravljajući
odbor družtva u sjednici od 18. listopada 1896, zaključio da se ostvari davna
zamisao družtva, te u glavnom gradu Zagrebu sagradi solidan družveni dom,
a u istom smjesti i šumarski muzej«. »Nj. Preuzvišenost svietli ban« odobrio
je prodaju izložbenog paviljona da se dobiveni »novac upotrebi za gradnju
šumarskog doma uz obavezu uređenja šumarskog muzeja«. I Gradska
skupština Zagreba sada je dodijelila besplatno gradilište uz obvezu da zgrada
mora biti najmanje dvokatna i da u njoj bude uređen šumarski muzej;
u slučaju otuđenja sagrađene zgrade Šumarsko društvo bilo bi dužno općini
platiti »u ime odštete« 12.000 forinti.


Ponovljeno je sakupljanje priloga za gradnju doma, i do konca studenoga
1899. godine (dakle već po završetku doma) sakupljeno je, zajedno s


* Pod time razumijeva se Ravnateljstvo državnih šuma tj. šuma koje su ostale
državne nakon dodjele površina budućim imovnim općinama. Zemaljska vlada
nad ovim Ravnateljstvom nije imala nikakve ingerencije.