DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 118     <-- 118 -->        PDF

14. Naselja, dr. Zvonimir Dugački i dr. Milan Šenoa (str. 592—618.)
15. Demograjijske i narodne prilike, dr. Zvonimir Dugačk i (str. 619—638.)
16. Etnografijski sastav, dr. Milan Gavazz i (str. 639—673.)
Knjige su obuhvatile znanstvene spoznaje o prirodi naših krajeva do onog
vremena. Autoritativnost pisaca navedenih poglavlja, bogatstvo i originalnost slika
i ostale dokumentacije, lakoća stila, interpretacije i prezentacije tematike pridonijeli
su, da je Zemljopis Hrvatske bio niz godina solidan vodič u vrlo raznoliku
i jedinstvenu prirodu naših područja. Sadržaj knjiga bio je, uz ostalo, izvorište
podataka o različitoj domaćoj i stranoj literaturi te polazište i oslonac za nastavak
mnogobrojnih istraživanja u pojedinim prirodoznanstvenim, srodnim i ostalim
disciplinama.


Osobitost knjige je i u tome, da sadrži prve autentične opise i sinteze rezultata
naših hrvatskih istraživača u različitim znanstvenim područjima. Od šumarima
bliskih znanstvenika to su bili J. Poljak, S. Škreb sa suradnicima, M. Gračanin,
I. H or vat i M. Anić. Tako je npr. naš zaslužni botaničar Ivo H o rvat1
nakon prvoga biljnosociološkog članka »Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj
« (gumarski list, 1937.) u drugom svesku Z. H. objavio svoju klasičnu studiju
-´Biljni svijet Hrvatske« s iscrpnim opisima cvjetane (flore) i raslinstva (vegetacije)
te s našom prvom (višebojnom) kartom o biljnogeografskom položaju
i raščlanjenosti Hrvatske u svijetlu suvremene svjetske fitosociološke škole J.
Braun-Blanqueta (Montpellier).


Dr. S. Bertović


1 Prof. dr. I. H o r v a t bio je i glavni urednik pedagoški originalnoga enciklopedijskoga
zbornika »Znanje i radost«, koji je tiskan u nakladi Hrvatskoga izdavačkog
bibliografskoga zavoda u Zagrebu, u 3 knjige: prve 1942., a ostalih u
1943., i u 1944. godini.


358