DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 117     <-- 117 -->        PDF

50. OBLJETNICA DJELA »ZEMLJOPIS HRVATSKE«
... Civilizacija u Hrvatskoj nije stala 10. travnja 1941. godine da bi se nastavila


8. svibnja 1945. niti je stala 8. maja 1945. da bi se nastavila 30. svibnja 1990. Kao
što nema prekida u protoku vremena, nema ga ni u životu naroda i njegovoj
kulturi... (Vinko Nikolić , 1992.).
U razdoblju poslije 2. svjetskog rata smatrala se odioznom i prešutno proskribiranom
jedna obimna i vrijedna znanstvena publikacija, na koju se treba
podsjetiti, bez nekih aluzija i primisli, na njezinu 50-godišnjicu, u ovim teškim
vremenima velikosrpsko-četničke agresije na Hrvatsku i susjednu Republiku Bosnu
i Hercegovinu. Radi se o zamašnom znanstvenom pothvatu i originalnom djelu,
kojeg je sadržaj i danas višestruko stručno zanimljiv i aktualan za široki krug
čitatelja, koje zanimaju prirodne osobitosti i ljepote prostora Hrvatske, Bosne
i Hercegovine, odnosno teritorija ondašnje Nezavisne Države Hrvatske.


Riječ je o reprezentativnoj ediciji, koju je uredio naš poznati geograf prof. dr.
Zvonimir Dugački , u grupi »Jubilarna izdanja o stotoj godišnjici Matice Hrvatske,
1842—1942.« (kolo II., knj. 5) pod naslovom ZEMLJOPIS HRVATSKE.
Djelo je izdala M. H. u Zagrebu, godine 1942. u dva sveska formata velikog oktava,
koji obuhvaća 689 stranica i još posebno 385 slika i karata.


U te dvije spomenute knjige obuhvaćeno je 16 poglavlja (s mnogobrojnim
podnaslovima), koja su napisali ovi autori:


u
I. svesku


1.
Zemljopisni i geopolitički položaj, Filip Luka s (str. 7—35.)
2.
Geologijska i tektonska izgradnja, dr. Josip Polja k (str. 36—80.)
3.
Obličje površine, dr. Oto Oppit z (str. 81—147.)
4.
Klima, dr. Stjepan Škreb, dr. Josip Letnik (Goldberg), Ante Obu1
j e n, Milan Kovače vic, Hermenegildo Juričić i Franjo Margeti
ć (str. 148—283.)
5.
Vode, Zvonimir Rosandić i dr. Zvonimir Dugački (str. 284—339.)
6.
Tlo, dr. Mihovil Gračani n (str. 340—382.)
u
II. svesku


7.
Biljni svijet, dr. Ivo H o r va t (str, 383—481.)
8.
Životinjski svijet, dr. Krunoslav B a b i ć (str. 482—502.)
9.
Poljodjelstvo, dr. Pavao Kvaka n (str. 503—531.)
10. Morsko ribarstvo, dr. Tonko Šolja n (str. 532—538.)
11. Šume, dr. Milan Ani ć (str. 539—558.)
12. Rudarstvo i industrija, dr. Nikola Perši ć (str. 559—572.)
13. Promet, dr. Zvonimir Dugačk i (str. 573—591.)


ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 118     <-- 118 -->        PDF

14. Naselja, dr. Zvonimir Dugački i dr. Milan Šenoa (str. 592—618.)
15. Demograjijske i narodne prilike, dr. Zvonimir Dugačk i (str. 619—638.)
16. Etnografijski sastav, dr. Milan Gavazz i (str. 639—673.)
Knjige su obuhvatile znanstvene spoznaje o prirodi naših krajeva do onog
vremena. Autoritativnost pisaca navedenih poglavlja, bogatstvo i originalnost slika
i ostale dokumentacije, lakoća stila, interpretacije i prezentacije tematike pridonijeli
su, da je Zemljopis Hrvatske bio niz godina solidan vodič u vrlo raznoliku
i jedinstvenu prirodu naših područja. Sadržaj knjiga bio je, uz ostalo, izvorište
podataka o različitoj domaćoj i stranoj literaturi te polazište i oslonac za nastavak
mnogobrojnih istraživanja u pojedinim prirodoznanstvenim, srodnim i ostalim
disciplinama.


Osobitost knjige je i u tome, da sadrži prve autentične opise i sinteze rezultata
naših hrvatskih istraživača u različitim znanstvenim područjima. Od šumarima
bliskih znanstvenika to su bili J. Poljak, S. Škreb sa suradnicima, M. Gračanin,
I. H or vat i M. Anić. Tako je npr. naš zaslužni botaničar Ivo H o rvat1
nakon prvoga biljnosociološkog članka »Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj
« (gumarski list, 1937.) u drugom svesku Z. H. objavio svoju klasičnu studiju
-´Biljni svijet Hrvatske« s iscrpnim opisima cvjetane (flore) i raslinstva (vegetacije)
te s našom prvom (višebojnom) kartom o biljnogeografskom položaju
i raščlanjenosti Hrvatske u svijetlu suvremene svjetske fitosociološke škole J.
Braun-Blanqueta (Montpellier).


Dr. S. Bertović


1 Prof. dr. I. H o r v a t bio je i glavni urednik pedagoški originalnoga enciklopedijskoga
zbornika »Znanje i radost«, koji je tiskan u nakladi Hrvatskoga izdavačkog
bibliografskoga zavoda u Zagrebu, u 3 knjige: prve 1942., a ostalih u
1943., i u 1944. godini.


358