DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 114     <-- 114 -->        PDF

nika neposredno oko prerade i obrade
drva i gotovo 2 puta toliko tijekom daljnje
prerade i oplemenjivanja drvnih proizvoda.


Autor skreće pozornost da je ovaj potencijal
u Hrvatskoj jako ugrožen zbog
toga, jer šumima prijeti velika opasnost
od onečišćenja, sušenja i djelomičnog
propadanja. Zato R. Sabadi izrekom kaže
ovo: »Kako je za očuvanje obnovljivog
resursa — kao što su šume — potrebna
jasna šumarska politika, isto je tako potrebna
politika oko poboljšanja postojećih
šuma te proširenja površina pod šumom,
jer imamo goleme površine apsolutnog
šumskog zemljišta koje valja pošumiti«.


Tako je bilo kad je autor pisao ovu
knjigu. Danas je na žalost hrvatski šumski
potencijal jako smanjen zbog nametnutog
agresivnog rata jugoarmije i četnika
na Republiku Hrvatsku, pa se podaci
o drvnoj zalihi i prirastu u Hrvatskoj
mogu smatrati momentalno suviše
optimističnim.


U drugom poglavlju autor je obradio
računanje vrijednosti šuma, no izostavio
je zbog skraćivanja materije obračun
vrijednosti šumskih šteta.


Treće poglavlje posvećeno je poduzetništvu
u šumarstvu. Vrlo je jasna autorova
orjentacija prema tržišno orjentiranom
modelu gospodarstva za razliku
od dasadašnje dirigirane privrede. Iz
autorovih izlaganja proizlaze i jasni pogledi
o rješavanju aktualnih problema
u šumarstvu.


U četvrtom poglavlju R. Sabadi se
bavi ekonomikom silvikulture. On pokušava
vrednovati s ekonomskog gledišta
postupke u izradi gospodarskih osnova,
te u tom smjeru navodi vrlo korisna saznanja
o tome kako će se šumovlasnik,
unutar zakonski dopustivih radnji, ponašati
pri određenim uvjetima tržišta. Posebna
vrijednost ovog poglavlja leži u
obilju informacija o očekivanim reakcijama
šumovlasnika na različita promjenljiva
stanja u sveopćem narednom gospodarstvu.


U petom poglavlju autor opisuje osnove
poslovanja i to upravo onakve kakve
tek treba uvesti u nas s naročitim
naglaskom da je uz svaku poslovnu odluku
vezana i sasvim određena gospodarska
posljedica, kao: obaveza koju valja


o njezinom dospjeću izmiriti, trošak, trošenje,
invensticija, financiranje itd. Sve
je to popraćeno vrlo ilustrativnim primjerima
koji će moći čitateljstvu poslužiti
kao putokaz u rješavanju aktualnih
zadataka.
Šesto poglavlje se odnosi na financijsko
tržište i tržište kapitala s vrlo jednostavnim
i razumljivim izlaganjima.


U 7. poglavlju R. Sabadi govori o problemima
tvorbe realistične šumarske politike.
Iznosi svoja stajališta, ali je ponešto
skeptičan, jer smatra da je teško naći
mogućnost kontinuiteta sa starim poret


kom.


Osmo poglavlje je prikaz bogate literature
(s oko 200 knjiga, članaka i časopisa)
kojom se autor služio pri pisanju
ove knjige.


D. Klepac
redoviti član HAZU


DILEME SLOVENSKOG
ŠUMARSTVA


Gozdarski vestnik 02 92.


U Gozdarskom vestniku br. 2/1992. čak
četiri autora raspravljaju o suvremenoj
problematici slovenskog šumarstva. To
su:


Iztok Winkler : Denacionalizacija gozdov,


Franc P e r k o: Kam gredo zasebni gozdovi
Slovenije?


Eduard R e b u 1 a: Kako naprej? — Drugič,


Boštjah Anko: Gozdarstvo nove vloge
in stare povezave.